Konferencja "Powołani do nadziei: Prorocze spojrzenie w przyszłość"

MIEJSCE
Hotel Scandic, ul. Piłsudskiego 49, Wrocław.
Sala Concerto

KOSZT KONFERENCJI
 • 39,00 PLN dla osób, które zgłoszą i opłacą swoje uczestnictwo do dnia 17.08.2009 włącznie,
 • 45,00 PLN przy rejestracji i wpłacie po 17.08.2009,
 • 50,00 PLN przy wpłacie na recepcji.

Wpłatę proszę przesłać na konto:
49 10600076 0000320001317665
Fundacja "24/7"
ul. Piekarska 16
54-067 Wrocław
koniecznie z dopiskiem: "Konferencja Wrocław".

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęcamy do sprawnego podjęcia decyzji w kwestii uczestnictwa w konferencji.

Podczas trwania konferencji przewidujemy zajęć dla dzieci w wieku 4-8 lat. Zajęcia odbywały się będą w sali obok sali konferencyjnej.

REJESTRACJA
Rejestracja odbywa się drogą internetową poprzez wypełnienie formularza dostępnego po kliknięciu przycisku "Rejestracja".


TANIE NOCLEGI
Organizatorzy konferencji nie pośredniczą w załatwianiu bazy noclegowej dla jej uczestników, ale wychodząc naprzeciw potrzebom osób, którzy będą zmuszeni z nich skorzystać, podajemy listę tanich hoteli we Wrocławiu.

PROGRAM KONFERENCJI
 • Sobota: 5.08.2009, godz. 9:00 – 21:00
 • Niedziela: 6.08.2009, godz. 9:30 - 17:00


PROFIL KONFERENCJI
Nadzieja jest jedną z podstaw, na której opiera się nasze chrześcijańskie życie.
W jednej z modlitw apostolskich, Paweł Apostoł modli się:
aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał nam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da nam światłe oczy serca tak, byśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły.

Wierzymy, że Bóg chce odnowić w nas nadzieję, która zawieść nie może (Rz 5:5), która jest w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa (Mt 12:21), w której mamy się radować (Rz 12:12) i która powinna w nas trwać razem z wiarą i miłością (1 Kor 13:13).

Ta nadzieja dotyczy nie tego, co przemija, ale tego, co niezniszczalne, co przypadnie nam przy objawieniu Jezusa Chrystusa (1 P 1:13).
Dzięki tej nadziei - pokładanej w Jezusie - uświęcamy się, podobnie jak On jest święty (1 J 3:3).

Nadzieja zawsze patrzy w przyszłość (1 Kor 15:19) - a tą, przez proroków objawia nam Bóg.
Prawdziwym świadectwem Jezusa, jest przecież duch proroctwa (Ap 19:10), chcemy więc w proroczy sposób spojrzeć w przyszłość, której oczekujemy z nadzieją!

Kto więc ma uszy, niech posłyszy, co dziś Duch mówi do Kościołów (Ap 2:7).

PROGRAM
Sobota
9:00-21:00
Niedziela
9:30-17:00
09:00-09:30Rejestracja08:30-09:30Pokoje prorocze*
09:30-11:30Sesja 109:30-11:30Sesja 5
11:30-12:00Przerwa11:30-12:00Przerwa
12:00-13:30Sesja 212:00-13:30Sesja 6
13:30-16:00Przerwa obiadowa13:30-15:00Przerwa obiadowa
16:00-18:00Sesja 315:00-17:00Sesja 7
18:00-19:00Przerwa
19:00-21:00Sesja 4

TEMATY NAUCZAŃ
 1. Nadzieja naszego powołania – prorocze wejrzenie w przyszłość,
 2. Powołanie Kościoła w czasach ostatecznych,
 3. Powtórne przyjście Pana - obietnica nagrody i "radość niewymowna",
 4. Służba prorocza i posłańcy Pana pod koniec wieku,
 5. Prorocze uwielbienie i wstawiennictwo,
 6. Miejsca modlitwy - drabina do nieba i "aniołowie wstępujący i zstępujący",
 7. Domy modlitwy i miejsca schronienia w czasach ostatecznych.

*POKOJE PROROCZE
Zgodnie ze słowami św. Pawła: "kto prorokuje, buduje Kościół" (1 Kor 14:4),
podczas konferencji pragniemy służyć wszystkim chętnym proroctwem. Planujemy zorganizowanie "pokoi proroczych" - grup, w których otrzymać będzie można posługę proroczą.
Prorokować chcemy zgodnie z zaleceniem św. Pawła - "Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze" (1 Kor 14:3).
NAUCZYCIEL
Jeff Eggers od ponad 30 lat służy Panu, w tym kilkanaście lat jako pastor.

Przez ostatnie pięć lat służy w Międzynarodowym Domu Modlitwy (IHOP) jako nauczyciel w Forunner Ministry School (Szkoła Służby Posłańców), jak i mówca na seminariach i konferencjach.

Aktualnie w bazie Misyjnej jest liderem Zespołów Proroczych, Zespołów Uzdrowienia i Zespołów Uwolnienia, nadzoruje również szkolenie w tych dziedzinach.

Wspiera również wzrost daru proroctwa i rozwój jego ekspresji w bazie misyjnej IHOP i w Szkole Służby.

INTERNATIONAL HOUSE OF PRAYER (IHOP)
19 września 1999 rozpoczęło się w Kansas City, kontynuowane po dziś dzień, nieustanne wstawiennictwo połączone z uwielbieniem na żywo, trwające nieprzerwanie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Założycielem i głównym liderem organizacji jest Mike Bickle, pod którego przywództwem IHOP przygotowuje i wyposaża misjonarzy jako poświęconych wstawienników, śpiewaków i ewangelistów, pracujących nad przebudzeniem w kościele i nad dziełem Wielkich Żniw pośród zagubionych. IHOP jest domem dla około 500 osób zatrudnionych na cały lub częściowy etat oraz 250 studentów Forerunner School of Ministy (FSM).
Baza Misyjna IHOP koncentruje swe powołanie wokół:
 • Modlitwy wstawienniczej, uwielbieniu, modlitwy o uzdrowienie i proroctw,
 • Postu – rozłożonym na 365 dni w roku,
 • Wielkiego Posłannictwa – proklamowanie Jezusa wśród narodów,
 • Posługi Zwiastuna (Forerunner Ministry) – przygotowanie oblubienicy – kościoła na unikalną dynamikę Czasów Ostatecznych.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.ihop.org

PATRONAT MEDIALNY KONFERENCJI
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle