Spotkanie "Święte zgromadzenie 2011"

MIEJSCE
Warszawskim Centrum EXPO XXI
ul. Prądzyńskiego 12/14,
Warszawa


CZAS
31.12.2010-2.01.2011


KOSZT SPOTKANIA
 • darmowe
 • Agape w dn. 31.12 - 10 PLN do 20 grudnia,
 • po tym terminie 15 PLN.
Wpłata na konto nr:

49 10600076 0000320001317665
z dopiskiem AGAPA

TANIE NOCLEGI (od 30/noc)
Organizatorzy konferencji nie pośredniczą w załatwianiu bazy noclegowej dla jej uczestników, ale wychodząc naprzeciw potrzebom osób, którzy będą zmuszeni z nich skorzystać, podajemy listę tanich hoteli w Warszawie.


SEMINARIA
1 stycznia 2011
w godz. 12-14

W programie między innymi
seminaria na temat:
 • Odbudowa Domu Pana jako Domu Modlitwy - co Duch Święty mówi do Kościoła
 • Pieśń nad Pieśniami czyli jak kultywować głęboką relację z Panem.
 • Proroczej modlitwy i proroczego słuchania Pana


AGAPE
w dniu 31.12.2010
w godz. 18-21

Kochani w dniu 31.12 (Sylwester) w godzinach 21:00-24:00 chcemy szczególnie modlić się i wstawiać za Polskę.

Tuż przed powitaniem Nowego Roku chcemy wspólnie świętować i cieszyć się Bożą obecnością i sobą nawzajem. Będzie to czas wspólnej AGAPE - uczty miłości!!!

Agape odbędzie się w godzinach 18:00-21:00 i będzie kosztować symboliczne 10,00 PLN.

Jeśli chcecie wziąć w niej udział, prosimy o wniesienie opłaty w wysokości 10,00 PLN od osoby przelewem na konto Fundacji z dopiskiem Święte Zgromadzenie 2010 do dnia 17 grudnia 2010 r.

W tej cenie będziemy mieli stół szwedzki z sałatkami i ciastami. Cena 10,00 PLN będzie obowiązywać jedynie do dnia 17 grudnia 2010 r. Po tym terminie cena będzie wynosić 15,00 PLN. TERMIN ZGŁOSZEŃ przedłużyliśmy do dnia 20 grudnia.
 POKOJE PROROCZE
2 stycznia 2011
w godz. 8-10

Przyjaciele, również w dniu 2 stycznia, w niedzielę od godziny 8:00 do 10:00 będzie można skorzystać z posługi proroczej. Chętnych prosimy o rejestrację ze względu na ograniczoną ilość miejsc.Plan dnia w piątek 31 grudnia będzie wyglądał następująco:

Piątek 31.12
12:00-24:00
12:00-14:00Rozpoczęcie i Adoracja
14:00-16:00Wstawiennictwo
16:00-18:00Adoracja
18:00-21:00AGAPE - Przyjęcie- kawa, herbata, ciasto, sałatki
21:00-24:00Modlitwa i Uwielbienie - powitanie Nowego Roku


****

Nadchodzi przełom roku 2010/2011 - to jest czas w którym chcemy wspólnie stanąć przed Bożym Tronem, u stóp Tego który może zmiłować się nad Polską.

Czy jest możliwe, że jesteśmy pokoleniem powołanym aby stanąć “w wyłomie” (Ez 22:30), wstawiać się “między przedsionkiem a ołtarzem” (Jl 2:17) i zmienić historię naszego kraju?

W miarę zbliżania się przełomu roku, całkowicie od nas zależy, w jaki sposób spędzimy ten czas. Jako Fundacja 24/7 wraz z przyjaciółmi z całej Polski, zdecydowaliśmy się "zmarnować" te kilka dni u stóp Jezusa.

Jesteśmy nieustannie poruszani przez Ducha Świętego, historią z Pisma Świętego, gdzie Maria wybiera lepszą część która nie zostanie jej odebrana, "marnując swój czas" siedząc u stóp Jezusa, wpatrując się w Jego piękno i słuchając Jego słów. (Łk. 10:42).

Pragniemy tak jak Dawid stać się ludźmi, którzy przede wszystkim zabiegają o jedną rzecz: aby oglądać piękno i chwałę Pana, aby przebywać w Jego obecności i pytać o to, co On myśli i czuje.

Dlaczego więc nie spędzić Sylwestra i pierwszych dni roku w Jego obecności - w chwale, nieustającym uwielbieniu, i modlitwie za nasz kraj?

W czasach jakich żyjemy, kryzysu moralnego i duchowego, który dotyka całą Europę - prawdziwą odpowiedzią jest wołanie Jezusa - "Mój Dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów". Czyli miejscem spotkania z Nim samym, od którego możemy jedynie otrzymać pomoc i znaleźć schronienie.

Echa słów Jezusa, Pana Proroków znajdujemy też w Starym Testamencie w wezwaniu proroka Joela:
Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie! (…) Niech kapłani, słudzy Pana, zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią: Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, (…) wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem. (…) I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, (Jl 2:15-18; 3:1)

Pan chce odmienić los naszego kraju, i zwrócić serce Polski ku sobie. A to stanie się jedynie przez wielkie wylanie Ducha Świętego, który “odnowi oblicze tej ziemi”, a to wydarzy się w odpowiedzi na modlitwę i wołanie Jego Umiłowanych.
Czy jest możliwe, że jesteśmy pokoleniem powołanym aby stanąć “w wyłomie” (Ez 22:30), wstawiać się “między przedsionkiem a ołtarzem” (Jl 2:17) i zmienić historię naszego kraju i kontynentu?

Na Syjonie dmijcie w róg,
zarządźcie święty post,
ogłoście święte zgromadzenie

W programie między innymi seminaria na temat:
 • proroczej modlitwy i proroczego słuchania Pana oraz
 • jak kultywować głęboką relację z Panem.
 • co Duch Święty mówi do Kościoła

Będziemy się modlić się między innymi o:
 • Cały przyszły 2011
 • Odnowę całego Kościoła, aby stał się Domem Modlitwy
 • Przebudzenie w Polsce i wylanie Ducha Świętego
 • O jedność Kościoła w Polsce i w Europie
 • Dotknięcie dzieci i młodzieży
 • O świętość życia (ochrona dzieci nienarodzonych w naszym prawie)
 • O świętość małżeństwa (związek małżeński jako związek mężczyzny i kobiety)
 • Ochronę dla naszej Ojczyzny
 • O Prezydenta, Rząd, Parlament i wybory
 • Rosję
 • Izrael


PROGRAM
Piątek 31.12
12:00-24:00
12:00-14:00Adoracja
14:00-16:00Wstawiennictwo
16:00-18:00Adoracja
18:00-21:00AGAPE - Przyjęcie: kawa, herbata, ciasto, sałatki
21:00-24:00Modlitwa i Uwielbienie - powitanie Nowego Roku
Sobota 1.01
8:00-20:00
Niedziela 2.01
8:00-20:00
08:00-10:00Adoracja08:00-10:00Adoracja/Posługa prorocza
10:00-12:00Wstawiennictwo10:00-12:00Wstawiennictwo
12:00-14:00Adoracja12:00-14:00Adoracja
14:00-16:00Adoracja14:00-16:00Adoracja
16:00-18:00Wstawiennictwo16:00-18:00Wstawiennictwo
18:00-20:00Spotkanie Modlitewne18:00-20:00Spotkanie Modlitewne

Wstecz
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle