Obóz letni "Poświęceni Panu"

MIEJSCE OBOZU
Ośrodek Wiatraki w Marózku koło Olsztynka,

TERMIN OBOZU
Od 27 czerwca do 3 lipca 2010

KOSZT OBOZU
Bezzwrotną zaliczkę w wysokości podanej w tabelce prosimy wpłacić do 7 dni po dokonanie elektronicznej rejestracji. Po 7 dniach od rejestracji w przypadku braku zaliczki, rezerwacja będzie anulowana.

Konto:
49 10600076 0000320001317665
Fundacja "24/7"
ul. Piekarska 16
54-067 Wrocław
z dopiskiem: "Obóz Letni - <imię i nazwisko>"

Pozostałą część kwoty prosimy wpłacić na powyższe konto do dnia 4 czerwca 2010.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęcamy do sprawnego podjęcia decyzji w kwestii uczestnictwa w obozie.

REJESTRACJA
Rejestracja odbywa się tylko drogą internetową poprzez wypełnienie formularza dostępnego po kliknięciu przycisku "Rejestracja".

PROGRAM OBOZU

DOJAZD DO HOTELU


Zapraszamy wszystkich na 6 niezwykłych dni na obozie w miejscowości Marózek koło Olsztynka. Ten szczególny czas chcemy spędzić w kameralnym ośrodku na Mazurach. Mamy do dyspozycji ponad 150 miejsc w pensjonacie, w w domkach z łazienkami oraz na polu namiotowym. Ośrodek położony jest w środku lasu z zejściem do jeziora.

Podczas Obozu przewidywane są 3 równoległe programy:
 1. PROGRAM DLA DOROSŁYCH: "PROROCZY POSŁAŃCY PANA" (Prophetic messengers track)
 2. PROGRAM DLA MŁODYCH: "POKOLENIE LUDZI JEDNEJ RZECZY" (Onething young adult track)
 3. PROGRAM DLA DZIECI: "POKOLENIE SAMUELA" (Samuel childrens track)

"Poświęceni Panu"

Wierzymy, że Pan wzbudza sobie pokolenie ludzi jednej rzeczy (Ps 27:4). Całkowicie Mu poświęconych, nie doskonałych, ale nawet w swojej słabości Go poszukujących.
Pokolenie to będzie Jego świadkiem i Jego świadectwem dla miast i narodów. Będzie to pokolenie przyjaciół Oblubieńca (J 3), pokolenie ludzi, którzy będą słuchać Jego głosu i będą doświadczać radości Jego serca, będą znać Jego myśli, uczucia i pragnienia. Wierzymy głęboko, że Boży plan dla tego pokolenia jest historycznie kluczowy, a jego realizacji towarzyszyć będzie potężne działanie mocy Boga. Wzbudza nie - pojedyncze osoby, ale całą rzeszę swoich przyjaciół. W obecnym czasie Pan powołuje równolegle także swój Kościół, aby stał się “Domem Modlitwy” – miejscem spotkania z Nim. Miejscem – Świątynią, gdzie będzie trwała nieustająca modlitwa, adoracja, wstawiennictwo i uwielbienie. W takim miejscu będzie niebo otwarte, a Jego Duch będzie ożywiał zapisane Słowo Boże, aby objawić Boże pragnienia dla tego pokolenia.

Jednym z głównych tematów Obozu będzie duch proroczy i świadectwo Jezusa oraz przygotowanie drogi dla Pana poprzez modlitwę dniem i nocą.

Mówcami na Obozie będą liderzy z Międzynarodowego Domu Modlitwy (IHOP) w Kansas, którzy poświęcili swoje życie modlitwie, Słowu i szukaniu Boga. Jest to miejsce w którym, 24 godzinna modlitwa i uwielbienie zaczęło się 10 lat temu i trwa nieprzerwanie do dziś. Z tego miejsca spotkania z Bogiem wyrosło już ponad 70 różnych służb i aktywności, które skupiają się na: misjach, ewangelizacji w mieście, nauczaniu, pomocy sierotom i wdowom oraz pracy z dziećmi.
Każdy wykład będzie tłumaczony na język polski. Główne tematy:
 • Przyjaciele Oblubieńca. Jak mogę doświadczyć Boga, Jego emocji i uczuć  (miłość oblubieńcza)?
 • Jak kultywować "wewnętrzny dom modlitwy" i bliskość z Panem w naszej codzienności?
 • Chociaż słabi to jednak piękni w Jego oczach czyli jak żyć życiem całkowicie poświęconym Bogu?
 • Duch proroczy – świadectwo Jezusa dla tego pokolenia. Ożywione objawienie zapisane w Słowie Bożym czyli jak słuchać Pana?
 • Duch proroczy - czasy ostateczne i przynaglenie do życia blisko Boga. Jakie jest nasze przeznaczenie w tym czasie?
 • Nieustająca modlitwa 24/7 a przygotowanie drogi na powrót Pana;

Bardzo ważne dla nas tematy, które poruszymy na Obozie:
 • Jak możemy przekazać dzieciom i młodzieży realność naszego życia z Bogiem?
 • Co możemy zrobić, by zapalić młode serca do życia w świętości, doświadczając żywego Boga?
 • Jak my i nasze dzieci mamy praktykować codzienną modlitwę, i jak razem możemy w jedności oddawać się w służbę Bogu?

Obóz został pomyślany tak, aby miał charakter rekreacyjno-duchowy. Ośrodek jest świetny dla rodzin z dziećmi: las, jezioro, sprzęt do rekreacji wodnej, niedaleko stadnina koni i kucyków. W pakiecie świetne warunki konferencyjne. Będą również zajęcia dla dzieci.

Ośrodek posiada komfortowe pokoje w pensjonacie oraz domki z łazienkami.

Miejsce położone jest w malowniczych lasach sosnowych, pomiędzy dwoma Rezerwatami Przyrody - Rezerwat Źródeł Rzeki Łyny oraz Koniuszanka II. Dodatkowego uroku dodaje położenie nad jeziorem Marózek, który roztacza przed odwiedzającymi urok jeziora zagubionego w zielonych połaciach lasu.

POKOJE PROROCZE
Zgodnie ze słowami św. Pawła: "kto prorokuje, buduje Kościół" (1 Kor 14:4),
podczas konferencji pragniemy służyć wszystkim chętnym proroctwem. Planujemy zorganizowanie "pokoi proroczych" - grup, w których otrzymać będzie można posługę proroczą.
Prorokować chcemy zgodnie z zaleceniem św. Pawła - "Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze" (1 Kor 14:3).

NAUCZYCIEL
Jeff Eggers od ponad 30 lat służy Panu, w tym kilkanaście lat jako pastor.

Przez ostatnie pięć lat służy w Międzynarodowym Domu Modlitwy (IHOP) jako nauczyciel w Forunner Ministry School (Szkoła Służby Posłańców), jak i mówca na seminariach i konferencjach.

Aktualnie w bazie Misyjnej jest liderem Zespołów Proroczych, Zespołów Uzdrowienia i Zespołów Uwolnienia, nadzoruje również szkolenie w tych dziedzinach.

Wspiera również wzrost daru proroctwa i rozwój jego ekspresji w bazie misyjnej IHOP i w Szkole Służby.
Lenny LaGuardia - od ponad dwóch dekad wraz z żoną Tracy służą poprzez wyposażanie, umacnianie i mobilizowanie młodych ludzi, rodziców oraz liderów do posługi wśród dzieci oraz ich prowadzenia. Lenny jako mówca i nauczyciel zapraszany przez liczne organizacje i kościoły przekazuje z niezwykłą pasją kluczowe strategie mające na celu doprowadzenie dzieci oraz młodych ludzi do osiągnięcia pełni w Chrystusie i chodzenia w mocy Ducha Świętego. Jest członkiem ścisłego grona przywódczego IHOP KC i dyrektorem Posługi Wyposażania Dzieci i Młodzieży (Children's Equipping Center - CEC).

ORIENTACYJNY ROZKŁAD DNIA:
08.00 - 09.00
Śniadanie
09.00 - 12:30
Uwielbienie i Sesje wykładowe
12:30 - 13:30
Obiad
13:30 - 18:30
Czas wolny
18:30 - 19:30
Kolacja
19:30 - 21:30
Uwielbienie, Słowo i Posługa

INTERNATIONAL HOUSE OF PRAYER (IHOP)


19 września 1999 rozpoczęło się w Kansas City, kontynuowane po dziś dzień, nieustanne wstawiennictwo połączone z uwielbieniem na żywo, trwające nieprzerwanie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Założycielem i głównym liderem organizacji jest Mike Bickle, pod którego przywództwem IHOP przygotowuje i wyposaża misjonarzy jako poświęconych wstawienników, śpiewaków i ewangelistów, pracujących nad przebudzeniem w kościele i nad dziełem Wielkich Żniw pośród zagubionych. IHOP jest domem dla około 500 osób zatrudnionych na cały lub częściowy etat oraz 250 studentów Forerunner School of Ministy (FSM).
Baza Misyjna IHOP koncentruje swe powołanie wokół:
 • Modlitwy wstawienniczej, uwielbieniu, modlitwy o uzdrowienie i proroctw,
 • Postu – rozłożonym na 365 dni w roku,
 • Wielkiego Posłannictwa – proklamowanie Jezusa wśród narodów,
 • Posługi Zwiastuna (Forerunner Ministry) – przygotowanie oblubienicy – kościoła na unikalną dynamikę Czasów Ostatecznych.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.ihop.orgCENY
Cena do 21.04.2010
Cena od 2
C
Istnieje także możliwość uczestnictwa w samych zajęciach bez rezerwacji noclegu. W takim przypadku opłata za program wynosi 150,00 PLN