Konferencja "Na twoich murach postawiłem stróżów"KONFERENCJA

Bóg pragnie, abyśmy zajęli swoje miejsce 'na murach'. On sam nazywa tych, których stawia na murach tymi, w których ma On wielkie upodobanie (Iz. 62:4). Nasze bycie 'na murach' to nie tylko wstawiennictwo, ale tez radykalne codziennie życie dla Chrystusa gdy nikt nie patrzy.

Mamy wciąz otwarte zaproszenie, by wejść w miejsca naszego przeznaczenia jako kapłani Boga Najwyższego, powołani do stawania w wyłomie wraz z Chrystusem za naszych najbliższych, przyjaciół, sytuacje rodzinne, miejsce naszej pracy, miasta, władze, rządzących...
Bóg pragnie dziś, aby wszyscy, którzy są nazwani jego imieniem zajęli swoje miejsce przy Chrystusie 'na murach i w wyłomie' naszego kraju, naszych miast i wsi. Już jedna osoba jest w stanie wznieść mur aby zmienić przeznaczenie regionu (Ez. 22:30)
MÓWCY

Mówcami na konferencji będą ludzie na co dzień mieszkający i słuzący Panu w bazach misyjnych, które powstały wokół domów modlitwy tak jak IHOP i ZHOP.

Jednym z głównych mówców będzie Kirk Bennett, który razem z Mikiem Bicklem uczestniczył w zakładaniu IHOP-u w Kansas City (ihop.org).

    17 października - start godz. 1400 zakończenie godz. 2100
    18 października  - start godz. 0900 zakończenie godz. 2100
    19 października  - start godz. 0800 zakończenie godz. 2000

W niedziele zapraszamy wszystkich na 12-godzinną modlitwę połączoną z uwielbieniem. Chcemy modlić się za Polskę, rząd, obecną sytuację polityczną i za Warszawę. Przewidujemy dwie sesje nauczające z udziałem naszych mówców w ciągu tych 12 godzin modlitwy. Jeśli chciałbyś się dołączyć do muzyków, śpiewaków, wstawienników, prosimy o przesłanie maila na adres: biuro@onething.pl.

Prosimy o rejestrację pod tym adresem internetowym.
Wczesna opłata rejestracyjna wynosi 35 PLN*  prosimy o wpłacenie jej do dnia 5 października na rachunek bankowy:
CCh Kanaan ul. Sępia 2-6, 53-143 Wrocław
nr konta: 53-15401030-2001775436660001
koniecznie z dopiskiem: Konferencja Warszawa + Imię i Nazwisko uczestnika.
*(opłata rejestracyjna w dniu konferencji 45 PLN)

Informacje: biuro@onething.pl
WWW: warszawa24.org, wroclaw24.org, onething.pl
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle