Spotkanie "Modlitwa za miasta 2010"

PROGRAM
Sob. 1.05
8:00-20:00
08:00-10:00Adoracja
10:00-12:00Wstawiennictwo
12:00-14:00Adoracja
14:00-16:00Wstawiennictwo
16:00-18:00Adoracja
18:00-20:00Wstawiennictwo
Niedz. 2.05
8:00-20:00
08:00-10:00Adoracja
10:00-12:00Wstawiennictwo
12:00-14:00Adoracja
14:00-16:00Wstawiennictwo
16:00-18:00Adoracja
18:00-20:00Wstawiennictwo

OPŁATY
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zbierana będzie natomiast ofiara na pokrycie kosztów wynajęcia sali.

REJESTRACJA
Prosimy, aby zgłosić swój udział w modlitwie, abyśmy mogli lepiej zorganizować całość i byli przygotowani na odpowiednią ilość osób. Prosimy również o wypełnienie informacji, za jakie miasto chcesz się modlić.


PROFIL
W 2009 roku otrzymaliśmy prorocze słowo dla Polski, które stało się dla nas inspiracją do modlitwy za miasta Polski:
 1. Do wzrostu dzieła Bożego w Polsce potrzebne są 2 składniki: nadzieja i jedność,
 2. Ważny jest rok 1241 - z tego okresu płynie nauka, którą powinniśmy potraktować poważnie (rozbicie dzielnicowe Polski i najazd Tatarów),
 3. Bóg szuka miast, które będą Go kochały szczerze i Polska ma szczególne zaproszenie do tego,
 4. Powstaną ludzie, którzy będą śpiewali pieśni nadziei nad miastami,
 5. Ci ludzie otrzymają specjalne narzędzia, żaby przywrócić miasta do miłości do Boga,
 6. Bóg chce wzbudzić w naszych miastach modlitwę dniem i nocą - Domy Modlitwy, które będą bezpiecznym miejscem schronienia dla ludzi w czasie, który nadchodzi.
Wierzymy, że Bóg chce wzbudzić w naszych miastach reformatorów - ludzi, którzy dokonają reformacji Kościoła, co z kolei pociągnie za sobą zmiany społeczne w miastach i całych regionach.
Tak było za czasów Nehemiasza, tak też było za czasów Pawła, którego ewangelizacja w Efezie doprowadziła do miejskiej rewolucji!
Bóg szuka ludzi, szuka reformatorów. Chcemy modlić się o to, aby tacy ludzie się znaleźli - gotowi do poświęcenia dla Pana - ludzie jednej rzeczy (Ps 27:4).

Chcemy się modlić i poświęcić swój czas, aby Bóg dokonał przełomu w naszych miastach - na naszych sercach leży modlitwa o:
 • Wrocław - aby chwała Boża wróciła i zamieszkała w mieście,
 • Warszawę - aby Bóg podniósł to miasto,
 • Poznań - aby słynął ze znajomości Pana,
 • Rzeszów - aby rzesze ludzi wielbiły w nim Pana,
 • Toruń - aby torował drogą dla Pana,
 • Kraków - aby było miastem gotowym i zwiastującym nadejście Mesjasza,
 • Racibórz - aby stanął do walki po stronie Pana,
 • Opole - aby było wspólnotą ludzi wierzących i ufających Jezusowi,
 • Legnicę - aby była schronieniem i ucieczką dla potrzebujących pomocy,
 • Gliwice - aby były dobrą glebą dla Słowa Bożego,
ale lista jest otwarta i czekamy na Ciebie, byś dołączył i modlił się za swoje miasto.

Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy!
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle