Miejsce
Kościół św. Krzyża
pl. Kościelny 1
50-329 Wrocław
Termin
Data: 23.05.2015
Czas: 12:00 - 01:00
Opłaty
Wydarzenie bezpłane!

Dojazd
Czuwanie modlitewne z okazji Święta Pięćdziesiątnicy - Góra modlitwy
Jezus powiedział kiedyś swoim uczniom:

Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża?
Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
(Łk 11:9-13)

Chcemy więc okazać posłuszeństwo Jego zaleceniu i trwać oczekując obietnicy Ojca - chrztu Duchem Świętym i Ogniem. (Mt 3:11)

Dołącz do nas w tym oczekiwaniu…
Program czuwania
CzasNazwaProwadzącyOpis
12:00 - 14:00Adoracja Ducha ŚwiętegoZespół HOPE: Wrocław24Adoracja Boga - Ducha Świętego
14:00 - 16:00Wstawiennictwo za WrocławZespół HOPE: Wrocław24Modlitwa o wylanie Ducha Świętego na Wrocław
16:00 - 18:00Adoracja Ojca i Syna - od których pochodzi DuchZespół HOPE: Wrocław24Uwielbienie Boga
19:30 - 20:30UwielbienieDiakonia Lwa Judy
20:45 - 21:30Nauczanieks. Mariusz Rosik
21:30 - 23:00Modlitwa o wylanie Ducha Świętego
23:15 - 01:00Eucharystabp Andrzej Siemieniewski
Zaproszeni Goście
bp. Andrzej Siemieniewski
bp. Andrzej Siemieniewski po przyjęciu święceń i pracy jako wikariusz, sprawował funkcję asystenta kościelnego młodzieżowych ruchów i stowarzyszeń religijnych. Piastował również stanowisko wikariusza biskupiego ds. formacji kapłańskiej. Rekolekcjonista związany m.in. z Ruchem Światło-Życie i katolicką Odnową w Duchu Świętym. Po uzyskaniu na PWT licencjatu teologii, został wysłany do Rzymu na dalsze studia na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu, które zakończył w 1991 obroną pracy doktorskiej w temacie "Elementy duchowości kapłańskiej w myśli Hansa von Balthasara". Po powrocie do Polski pełnił funkcję ojca duchownego w seminarium we Wrocławiu oraz wykładał na PWT, pracując jako adiunkt a następnie jako dyrektor Biblioteki PWT i MWSD. W 1997 przeprowadził habilitację z teologii duchowości na podstawie rozprawy "Ewangelikalna duchowość nowego narodzenia a tradycja katolicka". W latach 1998–2001 był prorektorem PWT. Kierownik Katedry Teologii Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
ks. Mariusz Rosik
Od 1993 roku jest kapłanem Archidiecezji Wrocławskiej. Jako wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego i Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmuje się teologią Nowego Testamentu, egzegezą Ewangelii synoptycznych oraz starożytną historią Żydów. Jego zainteresowania oscylują także wokół relacji judaizmu i chrześcijaństwa w czasach narodzin Kościoła.
Organizatorzy
Patroni wydarzenia
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle