Miejsce
Sala Wrocław24
ul. Kanonia 11
50-328 Wrocław
Termin
Od: 02.04.2016 godzina 12:00
Do: 02.04.2016 godzina 19:30
Opłaty
Wydarzenie bezpłane!

Ilość miejsc: 134

Rejestracja
Prosimy o potwierdzenie obecności na filmie, abyśmy mogli przygotować odpowiednią ilość miejsc!
Dojazd
Góra Modlitwy: Za ofiary handlu ludźmi - Góra modlitwy
W czasie Wielkiego Postu - przez 40 dni - modliliśmy się za ofiary handlu ludźmi na całym świecie!

Słowo Boże mówi nam, że wielką moc ma wytrwała modlitwa sprawiedliwego (Jk 5:16), toteż w tym czasie conajmniej 4 razy ukazały się w polskiej prasie informacje dotyczące rozbicia kolejnych grup przestępczych zajmujących się tym właśnie tematem - CHWAŁA BOGU!

Na zakończenie tego okresu, chcemy jeszcze raz stanąć przed Bogiem wspólnie aby oddać Mu chwałę i wezwać Jego imienia nad wszystkimi, którzy żyją w niewoli - do TEGO, który przyszedł, aby uwolnić więźniów!

Tym razem szczególnie zapraszamy wstawienników - będzie coś specjalnego dla Was
Hide details for [<span class=EName style='color:#c20000;margin-top:20px;margin-bottom:5px;font-size:22px'>Czym jest handel ludźmi we współczesnym świecie?</span><br>]Czym jest handel ludźmi we współczesnym świecie?
Handel ludźmi to nazwa przestępczego procederu, będącego współczesną formą niewolnictwa. Pod tym pojęciem rozumiano początkowo wyłącznie handel kobietami zmuszanymi do prostytucji (męskie ofiary wykorzystywane seksualnie to zjawisko niezwykle rzadkie).
W ostatnich latach znaczenie pojęcia uległo znacznemu rozszerzeniu i obejmuje obecnie wszelkie działania nakierunkowane na wyzysk ludzi, niezależnie od płci i wieku, naruszające prawo do decydowania o sobie.

Wyzysk ten związany jest zazwyczaj z użyciem przemocy, co jest dla ofiar ogromnym obciążeniem fizycznym i psychicznym. Ofiary handlu żywym towarem doświadczają często w efekcie traumatycznych przeżyć chorób psychicznych i popadają w różne formy uzależnień.
Wobec ofiar stosowane są działania naruszające ich seksualność, indywidualną wolność i cielesną nienaruszalność. Pozostałe czyny karalne, których dopuszczają się agresorzy wobec ofiar to naruszenia prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza wobec cudzoziemców.
Polska stanowi ważny europejski ośrodek dla handlarzy żywym towarem - pisze dziennik "Polska". Każdego roku przez nasz kraj przerzuca się aż 15 tysięcy osób.

Polska jest źródłem, punktem tranzytowym i docelowym dla kobiet z Ukrainy, Mołdawii, Rumunii, Białorusi, Litwy, Rosji, Bułgarii, Kamerunu, Somalii, Ugandy i Wietnamu.

Niektóre z nich zostają w Polsce, wiele jest przerzucanych do Austrii, Belgii, Danii, Niemiec, Grecji, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Japonii. Polki są sprzedawane do Włoch, Austrii, Niemiec, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii i do Izraela w celach pracy niewolniczej, a głównie w celach wyzysku seksualnego.

Formy handlu ludźmi:
  • Handel dziećmi - nielegalne adopcje, często zagraniczne, oraz "sprzedaż" osoby niepełnoletniej pedofilom,
  • Handel kobietami - nakłanianie kobiet do wyjazdu do pracy za granicą w innym charakterze, a następnie zmuszaniu ich do prostytucjii, ewentualnie nakłanianie kobiet do wyjazdu za granicę w celu uprawiania prostytucji, ale przedstawianie im nieprawdziwego obrazu warunków, w jakich to się będzie odbywało,
  • Handel narządami - sprzedaż (nielegalna w większości państw) organów pobieranych od żywych dawców,
  • Handel tanią siłą roboczą - za swoją pracę osoby takie otrzymują  wynagrodzenie niższe niż dopuszcza prawo danego kraju, zarówno ich pobyt jak i praca są nielegalne.


Kilka danych dla zobrazowania skali zjawiska:
  • ONZ przypuszcza, że nawet do 4 milionów kobiet i dzieci jest wykorzystywanych w przymusowej prostytucji i pracy
  • Co 30 sekund, czyli około 2.500 osób dziennie, staje się ofiarami handlu ludźmi
  • Raport UNICEF: ponad 1 milion dzieci na świecie jest sprzedawanych w celach niewolnictwa seksualnego. Około 30 milionów dzieci straciło dzieciństwo w ostatnich 30 latach
  • Szacunkowe dane wskazują na to, ze około 27-30 milionów osób jest poddawanych współczesnemu niewolnictwu, 70-75% to ofiary niewolnictwa seksualnego
  • Handel w celach seksualnych jest jedną z najszybciej wzrastających praktyk - stając się wielomilionowym biznesemO godzinie 18:00 odbędzie się ponownie projekcja filmu "NIKCZEMNY - Handlarz dusz"

O godzinie 12:00 zapraszamy wszystkich do skorzystania z posługi proroczej ku zachęcie, zbudowaniu i pociesze! - zapisy przy rejestracji!
Program spotkania
CzasNazwaProwadzącyOpis
12:00 - 14:00Adoracja/Posługa proroczaAdoracja Boga i możliwość skorzystania z posługi proroczej.
14:00 - 16:00WstawiennictwoModlitwa za ofiary handlu ludźmi.
16:00 - 18:00Wykład s. Anny BałchanAnna BałchanWykład: Współczesne formy niewolnictwa.
18:00 - 19:30Projekcja filmu "NIKCZEMNY"Film "NIKCZEMNY - handlarz dusz". (Film dla dorosłych z polskimi napisami)
Zaproszony gość
s. Anna Bałchan
Z zawodu jest mechanikiem obróbki skrawaniem! Po szkole średniej wstąpiła do zakonu, ukończyła studia teologiczne na katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Pracowała m.in. jako katechetka oraz w katowickim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów".

Od 1999 zajmuje się pomocą osobom uwikłanym w prostytucję. W 2001 została jednym z założycieli i prezesem Stowarzyszenia im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom w Katowicach, od 2010 działającego pod nazwą Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej, którego celem jest pomoc kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętych przemocą seksualną, fizyczną i psychiczną, ofiarom handlu kobietami, ofiarom przymuszonej prostytucji oraz ich rodzinom.

Za swoją działalność otrzymała w 2008 Nagrodę Totus oraz Nagrodę im. księdza Józefa Tischnera.

  

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenie Po MOC
Rejesrtacja zamknięta!
Organizatorzy
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle