Konferencja "Pokolenie jednej rzeczy"

MIEJSCE
Warszawskim Centrum EXPO XXI
ul. Prądzyńskiego 12/14
01-222 Warszawa
CZAS
10-12 Września 2010

KOSZT KONFERENCJI
  • 45,00 PLN przy rejestracji internetowej
  • 55,00 PLN przy rejestracji w dniu konferencji
*ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Wpłatę proszę przesłać na konto:
49 10600076 0000320001317665
Fundacja "24/7"
ul. Piekarska 16
54-067 Wrocław
koniecznie z dopiskiem: "Konferencja Warszawa".

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęcamy do sprawnego podjęcia decyzji w kwestii uczestnictwa w konferencji.

TANIE NOCLEGI (od 35/noc)
Organizatorzy konferencji nie pośredniczą w załatwianiu bazy noclegowej dla jej uczestników, ale wychodząc naprzeciw potrzebom osób, którzy będą zmuszeni z nich skorzystać, podajemy listę tanich hoteli w Warszawie.

REJESTRACJA
Rejestracja odbywa się drogą internetową poprzez wypełnienie formularza dostępnego po kliknięciu przycisku "Rejestracja".


WES MARTIN (IHOP-KC)
jest jednym z głównych liderów Bazy Misyjnej Międzynarodowego Domu Modlitwy (IHOP). Częsty mówca na konferencjach ONETHING w Kansas City gromadzących co roku ponad 20 tyś. osób. Wes jest proroczym nauczycielem i liderem z apostolskim namaszczeniem, Pan Bóg użył go niesamowicie szczególnie do mówienia o pokoleniu ludzi jednej rzeczy.
O KONFERENCJI
Gorąco wierzymy, że żyjemy w czasie, kiedy Pan wzywa ludzi na całym świecie, aby stali się wyznawcami „jednej rzeczy” (Ps 27:4), aby stali się pokoleniem nazyrejczyków (hebrajski nazir oznacza oddzielonego, poświęconego), czyli takich, którzy złożą Mu ślub, że będą żyć inaczej niż „ten świat”. Ludzi, którzy będą Go kochać z całej duszy, z całej siły i każdą swoją myślą.  Ludzi, którzy dobrowolnie wybiorą, aby mieć „czyste oczy” i „czyste serca” ze względu na miłość do Syna Człowieczego.

Podczas pierwszego przyjścia na ziemię Jezus skierował swe pierwsze kroki do świątyni , w której to, jakby się wydawać mogło, spotka ludzi, którzy w pełnym oddaniu, w poście i modlitwie oczekują na Niego. Zamiast jednak „ludzi jednej rzeczy” oraz nazyrejczyków oddzielonych dla Jego Ojca zobaczył handlarzy i przekupniów, których pożądliwe oczy i serca dawno już były zdobyte przez miłość do pieniądza i tego świata.
Jezus owładnięty żarliwą pasją o świętość miejsca i pożądając całkowitej miłości człowieka (tak jak Oblubieniec pragnie miłości Oblubienicy), powywracał stoły i stragany kupczących wołając, że dom Jego Ojca będzie na zawsze zwany Domem Modlitwy.

Wierzymy, że dziś żyjemy w czasach poprzedzających drugie przyjście Jezusa, w dniach, jak to nazywa Słowo Boże, ostatnich czasów ostatecznych. To, czego poszukuje Jezus dziś to Miejsca Święte - Domy Modlitwy, z których wznosić się będzie miła Bogu woń: uwielbienie i wstawiennictwo ludzi „jednej rzeczy”, którzy wybrali „głupstwo Jego krzyża”. W takich miejscach modlitwy, których ożywienie możemy obecnie oglądać na całym świecie, a także w naszym kraju, Pan chce wylewać obfitość Swego objawienia dotyczącego pór i czasów, dotyczącego Jego powtórnego przyjścia. Chce też przekonać Swój Kościół o swym płomiennym pragnieniu odwzajemnionej miłości całkowicie oddanych Mu czcicieli.

To wezwanie Boga rozlega się dziś uniwersalnie na każdym miejscu także naszego kraju i porusza serca ludzi każdej generacji bez względu na wiek. Wezwanie do życia życiem oddzielonym od tego, co pospolite, od tego, co światowe. Wbrew presji społecznej, wbrew presji rówieśników. Jest to wezwanie do życia poświęconego Panu: przepełnionego modlitwą, postem i poznawaniem Jego Samego. 

Serdecznie zapraszamy na Konferencję wszystkich, którzy szukają tego, co w górze, wszystkich którzy w głębi swego serca zadają  Bogu pytanie: Panie jak daleko każesz mi pójść i jak bardzo zależnym od Ciebie każesz mi być?


PROGRAM
Piątek 10 Września 2010
16:00-17:00 Rejestracja
17:00-22:00 Uwielbienie, Nauczanie

Sobota 11 Września 2010
8:00-9:00 Rejestracja
9:00-13:00 Uwielbienie i Sesje Nauczania (z przerwami)
15:00-17:00 Warsztaty
17:30-22:00 Sesje Wieczorne

Niedziela 12 Września 2010
9:00-13:00 Uwielbienie i Sesje Nauczania (z przerwami)
15:00-17:00 Sesje popołudniowe i zakończenie


GŁÓWNE TEMATY
  1. Wezwanie Pana , aby stać się pokoleniem ludzi „jednej rzeczy” (Ps 27:4)
  2. Jak żyć inaczej niż ten świat - przebywanie w bożej chwale i obecności
  3. Zarys czasów ostatecznych - i nasze zadanie w tym pokoleniu
  4. Służba prorocza i posłańcy Pana pod koniec wieku
  5. Domy modlitwy - Modlitwa dniem i nocą - modlący się kościół


MIEJSCE
Konferencja odbędzie się w Halo EXPO XXI - sala C (1 piętro).
Adres:
Warszawskie Centrum EXPO XXI
ul. Prądzyńskiego 12/14
01-222 Warszawa
Strona WWW EXPO XXI


DOJAZD
Najszybciej jest podjechać z Centrum/Dworca Centralnego autobusem 517 (w stronę PKP URSUS, odjazdy z Centralnego - rozkład) i przesiąść się na Dworcu Zachodnim (na tym samym przystanku, nr 02) do wyboru w:
  • 523 (kierunek STARE BEMOWO) i wysiąść na następnym przystanku PKP Kasprzaka - rozkład jazdy
  • 154 (kierunek STARE BEMOWO), wysiąść na przystanku Prądzyńskiego lub PKP Kasprzaka - rozkład jazdy
  • 184 (kierunek METRO MŁOCINY), wysiąść na przystanku Prądzyńskiego lub PKP Kasprzaka - rozkład jazdy
Wstecz
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle