Spotkanie "Święte zgromadzenie 2010"
Przyjaciele w Chrystusie

Wiemy, iż wielu z Was nosi brzemię modlitwy o Polskę i pragnienie tego aby Pan zesłał wielkie wylanie Ducha Świętego, które przemieni oblicze i przyszłość naszego kraju. Chcemy zaprosić Was w dniach 1-3 stycznia 2010 do wspólnego zgromadzenia modlitewnego w tej właśnie intencji - przyszłości Polski.

W czasie październikowej konferencji w Warszawie na której głównymi mówcami byli Daniel i Levi Lim (Daniel jest dyrektorem wykonawczym Międzyznarodowego Domu Modlitwy w Kansas City), Levi dzieliła się niezwykłym słowem dla Polski, które mówiło o tym, iż żyjemy w szczególnym czasie, w którym do bliski Polski zbliża się przeciwnik, iż Pan Bóg ma strategię aby nas przeprowadzić przez ten czas.
W listopadzie tego roku jeden z liderów ruchu modlitewnego na świecie Lou Engle (the call) otrzymał brzemię i słowo dotyczące Polski i wezwanie do tego abyśmy powstali do modlitwy i postu które mogą zmienić historię naszego kraju i Europy. Zachęcamy do przesłuchania (materiał tłumaczony) tego poruszającego przesłania. Zapraszamy do zapoznania się z tym materiałem.

Te słowo i kilka innych proroczych wydarzeń stało się katalizatorem do tego aby zorganizować 3 dni modlitwy i postu za Polskę, które nazwaliśmy Swiętym Zgromadzeniem kierując się wersetem z księgi Joela 2:15.

Na Syjonie dmijcie w róg,
zarządźcie święty post,
ogłoście święte zgromadzenie

Udział w zgromadzeniu jest bezpłatny, ale za względów organizacyjnych, uruchamiamy rejestrację internetową, która pozwoli nam na sprawniejsze przygotowanie spotkania.

CZAS: zaczynamu 1 stycznia o godz. 8:00, kończymy 3 stycznia o godz. 20:00

GODZINY SPOTKAŃ: od 8 do 20 każdego dnia

SPOTKANIA MODLITEWNE
Ciąg 12 godzin składa się z 6 dwu-godzinnych częsci modlitewnych 
- kazda cześć zaczyna się o parzystej godzinie (8, 10, 12, 14, 16, 18).
 Sety modlitewne prowadzone są przez zmieniające się zespoły uwielbienia. 
W czasie kazdego mozna włączyć się w modlitwę wstawienniczą. 

MIEJSCEWarszawskim Centrum EXPO XXI ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa

DOJAZD: 15 min od Dworca Centralnego
***

W czasie kryzysu wartości moralnych, niestabilności ekonomicznej oraz zagrożeń politycznych Pan daje jedno wezwanie tym, którzy wyznają Jego imię: "Przyjdźcie do mnie w modlitwie i poście, proście o moją pomoc i moje miłosierdzie" (Joel 2). 

Jako grupa ludzi z różnych wspólnot i nurtów chrześcijańskich chcemy te 3 dni poświęcić jako czas wspólnej modlitwy i postu o Polskę. Właśnie teraz Bóg proroczo wzywa nas, aby wołać o Jego interwencję.

Polska jest jednym  z ostanich krajów w Unii Europejskiej, która stoi w swoim prawodawstwie na straży świętości życia (restrykcyjne prawo aborcyjne) i świętości małżeństwa (związek mężczyzny i kobiety). Kolejne kraje europejskie wprowadzają prawo pozwalające na zabijanie nienarodzonych dzieci, a małżeństwa osób tej samej płci stają się normą. Kolejne organy Unii Europejskiej i pozarządowe oragnizacje w Europie wzywają Polskę do większej "tolerancji" w tych dziedzinach. 

Czy nie jest to czas kryzysu i czas, w którym jedynie Jego interwencja może nam pomóc? Jak długo uda nam się utrzymać prawo, które jest dobre w Jego oczach? Rok 2010 to czas wyborów prezydenckich - chcemy prosić Pana aby dał nam prezydenta, który będzie stał na straży życia i świętości małżeństwa. 

Czy nie jest to czas, aby się zebrać, pościć i modlić się o radykalną odnowę moralną naszego kraju i przebudzenie, które może zachować Polskę przed ścieżką którą podążyły inne narody Europy? 

Potrzebujemy wielkiego wylania Ducha Świętego na Polskę. Zapraszamy Was wszystkich do wspólnej modlitwy. 
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle