Spotkanie wyjazdowe "Modlitwa za miasta 2011"

MIEJSCE
Ośrodek GeoVita,
os. Bajcary 14
43-460 Wisła.

CZAS
29.04-2.05.2011

KOSZT KONFERENCJI - pełne wyżywienie:
360,00 PLN - rejestracja i wpłata do 25 lutego 2011
240,00 PLN - dzieci w wieku 4-12 (1/2 porcji) - rejestracja i wpłata do 25 lutego 2011
390,00 PLN - rejestracja i wpłata po 25 lutego 2011
270,00 PLN - dzieci w wieku 4-12 (1/2 porcji) - rejestracja i wpłata po 25 lutego 2011,
bezpłatnie - dzieci do 4 lat bez wyżywienia

KOSZT KONFERENCJI - nocleg + śniadania:
210,00 PLN - rejestracja i wpłata do 25 lutego 2011
160,00 PLN - dzieci w wieku 4-12 (1/2 porcji) - rejestracja i wpłata do 25 lutego 2011
240,00 PLN - rejestracja i wpłata po 25 lutego 2011
190,00 PLN - dzieci w wieku 4-12 (1/2 porcji) - rejestracja i wpłata po 25 lutego 2011,
bezpłatnie - dzieci do 4 lat bez wyżywienia

KOSZT KONFERENCJI - bez noclegów:
70,00 PLN - tylko wykłady - rejestracja i wpłata do 25 lutego 2011
160,00 PLN - wykłady + obiad- rejestracja i wpłata do 25 lutego 2011
90,00 PLN - tylko wykłady - rejestracja i wpłata po 25 lutego 2011
190,00 PLN - wykłady + obiad - rejestracja i wpłata po 25 lutego 2011


UWAGA!
Posiadamy jedynie 98 miejsc na to wydarzenie!

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie elektroniczne rejestracji i wpłacenie bezzwrotnej zaliczki w wysokości 100,00 PLN/osoby dorosłej i 50,00 PLN/dziecka 4-12 w terminie 7 dni od daty rejestracji.
Pozostałą część kwoty należy wpłacić najpóźniej do dnia 1.04.2011.

Wpłatę proszę przesłać na konto:
49 10600076 0000320001317665
Fundacja "24/7"
ul. Piekarska 16
54-067 Wrocław
koniecznie z dopiskiem: "Modlitwa za miasta <Imię i nazwisko>".
PROFIL
Pragniemy, by wypełniły się słowa proroctwa, które otrzymaliśmy w 2009 roku:
"Powstaną ludzie, którzy będą śpiewali pieśni nadziei nad miastami"

Dlatego w tym roku, pragniemy nie tylko modlić się za nasze miasta, ale także uczyć się, jak śpiewać pieśni miłe Bogu i pełne nadziei.
Zaprosiliśmy więc - specjalnie na to wydarzenie - znakomitego nauczyciela: Terri Terry z IHOP Kansas City. To jeden z najlepszych nauczycieli jakich znamy!
Nauczanie Terri o uwielbieniu, hebrajskim rozumieniu i spojrzeniu na Biblię pozwolą nam lepiej zrozumieć do czego Bóg nas powołuje.
Możliwe będzie także skorzystanie z warsztatów uwielbienia z udziałem Terri Terry.
Jeżeli więc chcesz spędzić majowy weekend na modlitwie, uczyć się nowej pieśni a także odpocząć w malowniczym miejscu Polski - przyjedź i weź ze sobą swoją rodzinę i przyjaciół!

TEMATY NAUCZAŃ
 • Rola uwielbienia w naszym życiu,
 • Bóg na Tronie chwały,
 • Jak tradycja hebrajskiej rozumiała uwielbienie
 • Jak zmienił się z myślą grecką obraz patrzenia na Biblię
 • Twórczość a uwielbienie
OPIS WYDARZENIA
W 2009 roku otrzymaliśmy prorocze słowo dla Polski, które stało się dla nas inspiracją do modlitwy za miasta Polski:
 1. Do wzrostu dzieła Bożego w Polsce potrzebne są 2 składniki: nadzieja i jedność,
 2. Ważny jest rok 1241 - z tego okresu płynie nauka, którą powinniśmy potraktować poważnie (rozbicie dzielnicowe Polski i najazd Tatarów),
 3. Bóg szuka miast, które będą Go kochały szczerze i Polska ma szczególne zaproszenie do tego,
 4. Powstaną ludzie, którzy będą śpiewali pieśni nadziei nad miastami,
 5. Ci ludzie otrzymają specjalne narzędzia, żaby przywrócić miasta do miłości do Boga,
 6. Bóg chce wzbudzić w naszych miastach modlitwę dniem i nocą - Domy Modlitwy, które będą bezpiecznym miejscem schronienia dla ludzi w czasie, który nadchodzi.

W roku 2010 zgromadziliśmy się po raz pierwszy we Wrocławiu na 2 dniowej modlitwie za nasze miasta.

Wierzymy, że Bóg chce wzbudzić w naszych miastach reformatorów - ludzi, którzy dokonają reformacji Kościoła, co z kolei pociągnie za sobą zmiany społeczne w miastach i całych regionach.
Tak było za czasów Nehemiasza, tak też było za czasów Pawła, którego ewangelizacja w Efezie doprowadziła do miejskiej rewolucji!
Bóg szuka ludzi, szuka reformatorów. Chcemy modlić się o to, aby tacy ludzie się znaleźli - gotowi do poświęcenia dla Pana - ludzie jednej rzeczy (Ps 27:4).

Chcemy się modlić i poświęcić swój czas, aby Bóg dokonał przełomu w naszych miastach - na naszych sercach leży modlitwa o:
 • Wrocław - aby chwała Boża wróciła i zamieszkała w mieście,
 • Warszawę - aby Bóg podniósł to miasto,
 • Poznań - aby słynął ze znajomości Pana,
 • Rzeszów - aby rzesze ludzi wielbiły w nim Pana,
 • Toruń - aby torował drogą dla Pana,
 • Kraków - aby było miastem gotowym i zwiastującym nadejście Mesjasza,
 • Racibórz - aby stanął do walki po stronie Pana,
 • Opole - aby było wspólnotą ludzi wierzących i ufających Jezusowi,
 • Legnicę - aby była schronieniem i ucieczką dla potrzebujących pomocy,
 • Gliwice - aby były dobrą glebą dla Słowa Bożego,
 • Zabrze - aby było miastem oddzielonym dla Boga,
 • Katowice - aby stały się Domem Bożym,
ale lista jest otwarta i czekamy na Ciebie, byś dołączył i modlił się za swoje miasto.

NAUCZYCIEL
W tym roku w modlitwie towarzyszyć nam będzie dr. Terri Terry z IHOP.


Po ukończeniu studiów na kierunku pianina Terri zdobyła tytuł Doktora Teologii .
Swoją posługę pełni od 1976 roku wykładając w tym czasie na różnych uczelniach między innymi w Beacon University jako przewodnicząca departamentu Uwielbienia, Moriah Bible College, West Georgia Bible College i Potter’s House Bible School w Dallas.

Obecnie Terri Terry jest dziekanem od spraw studenckich w Forrunner Music Academy w Międzynarodowym Domu Modlitwy (IHOP) w Kansas City. Zajmuje się również nauką gry na instrumentach klawiszowych, wokalu, jak również nauczaniem. Jako wykształcony muzyk i teolog, jest niezwykle cenionym i inspirującym nauczycielem z apostolskim namaszczeniem.

PROGRAM
Pt 29.04
15:00-21:00
15:00-18:00Przyjazd i rejestracja
18:00-19:00Kolacja
19:30-21:00Przywitanie i uwielbienie

So 30.04
8:00-20:00
08:00-08:45Śniadanie
09:00-10:45Nauczanie 1
11:00-13:00Wstawiennictwo
13:00-13:00Obiad
14:00-18:00Czas wolny/warsztaty
18:00-18:45Kolacja
19:00-21:00Nauczanie 2

Nd 1.05
8:00-20:00
08:00-08:45Śniadanie
09:00-10:45Nauczanie 3
11:00-13:00Wstawiennictwo
13:00-13:00Obiad
14:00-18:00Czas wolny/warsztaty
18:00-18:45Kolacja
19:00-21:00Nauczanie 4

Pn 2.05
8:00-20:00
08:00-08:45Śniadanie
09:00-10:45Nauczanie 5
11:00-13:00Wstawiennictwo
13:00-13:00Obiad
14:00-15:00Zakończenie
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle