Spotkanie z Paulem Busobozi

MIEJSCE
Sala HOPE: Wrocław24
ul. Kruszwicka 26/28
Wrocław

CZAS
11.11..2011, 16:00-20:30

KOSZT
DarmowePrzyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy.
Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu,
bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. (Iz 56:7)

PROFIL
Domy Modlitwy, miejsca modlitwy - wiele razy dziś słyszymy te słowa na całym świecie i w każdym języku.
Bóg przywołuje Swój lud do miejsca modlitwy - miejsca intymności, przed Swoim Obliczem, aby przygotować go na to, co przyjdzie.

Sam Jezus wypowiedział to - jakże klarowne zdanie - że Jego Dom, będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.

Jezus powołał się przy tym na fragment z księgi proroka Izajasza, który mówi o Świętej Górze, z domem modlitwy.

Zapraszamy serdecznie na spotkanie z człowiekiem, który doświadczył tego w pełni, człowiekiem, który w Ugandzie założył Górę Modlitwy, na której ludzie modlą się i przebywają w Obecności Pana.

Całość będzie też transmitowana na żywo poprzez nasz kanał na www.ustream.com

MÓWCA:
Paul Busobozi urodził się i dorastał w chrześcijańskiej rodzinie jako syn znanego pastora.
W wieku szkolnym przeżył niesamowite doświadczenie, kiedy to po ukąszeniu kobry zmarł i przez 9 godzin był w stanie śmierci.
Na skutek wytrwałej modlitwy rodziny i przyjaciół został wskrzeszony z martwych i wtedy postanowił służyć Bogu.

Po ukończeniu szkoły odnalazł górę, którą zobaczył kiedyś w wizji i przybywał na niej w osamotnieniu na modlitwie dwa lata.

Ta góra właśnie stała się miejscem nieustannej modlitwy i miejscem niesienia pomocy sierotom i wdowom.

Od kilku lat pastor Paul organizuje też akcje pomocy sierotom i starszym
usługującym w ramach projektu „Comforting Broken Homes” („Wspieranie
Rodzin Dotkniętych Tragedią”). Te starsze wiekiem osoby ma szczególnie na
sercu. Widzi, że ci ludzie, choć kiedyś tak zaangażowani w rozszerzanie
Królestwa Bożego w Ugandzie, to obecnie niektórzy z nich są bezdomni i w złym
stanie zdrowia. Jego marzeniem jest zbudowanie na górze modlitwy domu dla
starszych pastorów seniorów w połączeniu z sierocińcem.

PROGRAM
16:00-18:00 - wspólna adoracja
18:00-19:00 - wstawiennictwo
19:00-20:30 - świadectwo Palua i modlitwa
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle