Miejsce
Hala Stulecia
ul. Wróblewskiego 1
50-001 Wrocław
Termin
Od: 24.02.2018 godzina 09:00
Do: 25.02.2018 godzina 15:00
Opłaty
DataDorośli
23.02.2018100,00 PLN


Ilość miejsc: 332

Opłatę należy uiścić w terminie 7 dni po dokonanie elektronicznej rejestracji. Po 7 dniach od rejestracji w przypadku braku opłaty, rejestracja będzie anulowana.
Konto
19 1240 6768 1111 0010 6551 8752
Fundacja Charyzmatykon
Kiełczówek, ul. Szafranowa 7a
51 311 Długołęka

Dopisek:
Darowizna na cele statutowe: DUCH [imię i nazwisko]
Rejestracja
Rejestracja odbywa się tylko drogą internetową poprzez wypełnienie formularza dostępnego po kliknięciu przycisku 'Rejestracja'.

Jeżeli chcesz zrezygnować z udziału w wydarzeniu, wybierz przycisk 'Rejestracja', podaj swój adres mailowy użyty podczas rejestracji i w kolejnym kroku wybierz przycisk Tak.
Dojazd
Konferencja "Duch Pana Boga nade mną" - Konferencja
Bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji
Duch Pana Boga nade Mną

która wpisuje się w tematykę roku duszpasterskiego: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Wierzymy, że to wydarzenie odda należytą chwałę naszemu Ojcu, wzmocni jedność między wspólnotami i zainspiruje do ewangelizacji w mocy Ducha Świętego. Również utwierdzi naszą tożsamość jaka mamy w Jezusie Chrystusie jedynym Panu i Zbawicielu.

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 lutego 2018
w Sali Wrocławskiego Centrum Kongresowego.

Gośćmi specjalnymi konferencji będzie bp. Andrzej Siemieniewski Ulf Ekman i Andrzej Sionek.

Duszpasterzy, liderów i odpowiedzialnych wspólnot zapraszamy na specjalne spotkanie
już w piątek 23 lutego w auli PWT we Wrocławiu (Dowiędz się więcej i zarejestruj się!)
Zaproszeni Goście
Ulf Ekman
Urodzony 8 grudnia 1950 w Göteborgu – szwedzki teolog, misjonarz i etnograf.
W 1970 ukończył szkołę średnią. Następnie studiował etnografię, historię i teologię na Uniwersytecie w Uppsali. W styczniu 1979 był ordynowany w luterańskim Kościele Szwecji. Następnie przez kilka lat pracował jako kapelan na uniwersytecie w Uppsali.
Jest założycielem szwedzkiego ewangelikalnego kościoła charyzmatycznego Livets Ord (Słowo Życia), który prowadził do roku 2002, kiedy to przekazał przywództwo pastorowi Robertowi Ekhowi, angażując się w działalność misyjną poza Szwecją.
Jako misjonarz swojej wspólnoty eklezjalnej działał w Bangladeszu, Rosji, Armenii, Azerbejdżanie, Tadżykistanie, Albanii, w Izraelu, w Indiach i na Ukrainie. Wraz z Livets Ord organizował coroczne spotkania „Europe Conference”. Współpracując z „New Generation Church”, Livets Ord zakładało wspólnoty wyznaniowe w dużych miastach ZSRR i w innych rajach na świecie.

9 marca 2014 ogłosił, że wraz z żoną Birgittą zamierza oficjalnie wstąpić do Kościoła katolickiego, co nastąpiło oficjalnie 21 maja 2014 roku.
Andrzej Sionek
Ur. w 1953 roku w Krakowie, fizyk, biblista, mąż, ojciec. Dyrektor Katolickiego Stowarzyszenia „En Christo – Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan”, prowadzi centrum formacyjne i dom spotkań w Lanckoronie. Członek Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej, stały współpracownik Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu przy Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie.
W latach 1967-1992 związany z Ruchem Światło-Życie, szczególnie w wymiarze odnowy biblijnej, charyzmatycznej, ewangelizacyjnej i wspólnotowej. Od 1972 roku zaangażowany szczególnie w odnowie charyzmatycznej, prowadzi pierwsze seminaria odnowy życia w Duchu Świętym w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Kielcach, Lublinie. Od 1981 roku stały współpracownik ks. Franciszka Blachnickiego, w latach 1982 – 1992 współodpowiedzialny za Centralną Diakonię Modlitwy (CDM) i Centralną Diakonię Ewangelizacji (CDE), współzałożyciel i lider wspólnoty Effatha w Lublinie.
bp. Andrzej Siemieniewski
bp. Andrzej Siemieniewski po przyjęciu święceń i pracy jako wikariusz, sprawował funkcję asystenta kościelnego młodzieżowych ruchów i stowarzyszeń religijnych. Piastował również stanowisko wikariusza biskupiego ds. formacji kapłańskiej. Rekolekcjonista związany m.in. z Ruchem Światło-Życie i katolicką Odnową w Duchu Świętym. Po uzyskaniu na PWT licencjatu teologii, został wysłany do Rzymu na dalsze studia na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu, które zakończył w 1991 obroną pracy doktorskiej w temacie "Elementy duchowości kapłańskiej w myśli Hansa von Balthasara". Po powrocie do Polski pełnił funkcję ojca duchownego w seminarium we Wrocławiu oraz wykładał na PWT, pracując jako adiunkt a następnie jako dyrektor Biblioteki PWT i MWSD. W 1997 przeprowadził habilitację z teologii duchowości na podstawie rozprawy "Ewangelikalna duchowość nowego narodzenia a tradycja katolicka". W latach 1998–2001 był prorektorem PWT. Kierownik Katedry Teologii Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
Marcin Jakimowicz
Lider wspólnoty "Diakonia Świętej Rodziny" z Katowic, dziennikarza "Gościa Niedzielnego", który od ponad dwudziestu lat modli się we wspólnocie Kościoła.
Jak sam mówi o sobie - doświadczył wielu wzlotów i kryzysów wiary, jednak niedawno w jego życiu nastąpił przełom. Przełom w sposobie myślenia o Panu Bogu.

Autor wielu książek, w tym bestsellera Radykalni, poruszających wywiadów z legandami polskiej muzyki niezależnej, czy ostatnio wydanej "Pan Bóg? Uwielbiam! 44 dobre wiadomości".

Mąż Doroty, ojciec Marty, Łukasza i Nikodema. Koniecznie przyjdźcie i posłuchajcie, czym się będzie dzielił!

Rejestracja została zamknięta!
Zapraszamy do rejestracji na konferencji w sobotę od godziny 8:00
Organizatorzy
Patroni wydarzenia
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle