Letnia Szkoła Modlitwy 2014

MIEJSCE
Wrocław:
Sala Wrocław24
ul. Kruszwicka 26/28

CZAS
Wrocław: 11-13.07.2014

KOSZT
 • 30,00 PLN przy rejestracji i wpłacie do dnia 30.06.2014
 • 50,00 PLN przy rejestracji i wpłacie po dniu 30.06.2014


 • Konto:
  49 10600076 0000320001317665
  Fundacja "24/7"
  ul. Piekarska 16
  54-067 Wrocław

  z dopiskiem: "Seminarium Wrocław".


  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęcamy do sprawnego podjęcia decyzji w kwestii uczestnictwa w obozie.

  REJESTRACJA
  Rejestracja odbywa się tylko drogą internetową poprzez wypełnienie formularza dostępnego po kliknięciu przycisku "Rejestracja".





  Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. (Łk 11:1)

  O PROGRAMIE
  Czy nie uważasz, że najlepiej uczyć się u źródła?
  Jeżeli chcesz się uczyć prorokować - idź do proroka! Kiedy zechcesz wiedzieć, jak być dobrym nauczycielem - idź do tego, który naucza. Jeżeli chcesz być dobrym muzykiem - idź do tego, który sam jest muzykiem!

  A jeżeli chcesz nauczyć się modlić?
  Apostołowie poszli do Tego, który sam się modlił! Widzieli Go modlącego się wiele razy...
  A prosząc Go o to, w pamięci mieli jeszcze zdanie, które na kartach Ewangelii Jezus wypowiedział chwilę wcześniej:
  Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego! (Łk 10:41-42)

  Zapraszamy Cię, abyś znalazł chwilę na to, aby na nowo odnaleźć to, co jest sensem naszego życia i powołania - poznawanie Boga i Tego, którego On posłał - Jezusa.
  Ucz się od najlepszych - tych, którzy przebywają w miejscu, gdzie modlitwa trwa dniem i nocą, nieprzerwanie od ponad 14 lat!

  Przyjdź, aby razem z nami szukać odpowiedzi na pytanie: Jak możemy zainspirować się, aby naśladować niekończące się pieśni chwały, które rozbrzmiewają w komnatach nieba?
  Bo kiedy staniemy przed tronem sądu, przerażającym w swej chwale, jaką przyczynę podamy, że to, co absorbowało cztery żyjące istoty i pociągało je do niekończącego się uwielbienia nie absorbowało nas?

  PROWADZĄCY

  • Amanda Rich - IHOPKC
  • Stacia Bergeron - IHOPKC

  TEMATY NAUCZAŃ
  • Dlaczego mamy się modlić?
  • Jak mamy się modlić?
  • Dlaczego Domy Modlitwy?
  • Boży Tron - Rzeczywistość Nieba.
  • Dlaczego adoracja Boga?
  • Moc wstawiennictwa.
  • Boże wezwanie do bycia gotowym.

  W PROGRAMIE
  • Sesje adoracyjne i wstawiennicze
  • Nauczania
  • Grupy dzielenia
  • Posługa prorocza
  • Świadectwa prowadzenia i działania Bożego

  ORIENTACYJNY ROZKŁAD
  • Piątek: 16:00 - 20:00: Adoracja/osługa prorocza
  • Sobota: 10:00 - 18:00: Aoracja/Nauczanie/Posługa
  • Niedziela: 10:00 - 14:00: Wstawiennictwo/Nauczanie

  ZAKWATEROWANIE
  • We własnym zakresie

  Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle