Konferencja "Powołani do jedności: Chwała Chrystusa"

MIEJSCE
Hala Stulecia
ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław

CZAS
9-10 październik 2010

KOSZT KONFERENCJI
  • 35,00 PLN przy rejestracji i wpłacie do dnia 15 września,
  • 45,00 PLN przy rejrestracji i wpłacie po 15 września,
  • 50,00 PLN przy rejrestracji i wpłacie w dniu konferencji
  • Opłata za zajęcia dla dzieci 4-12 lat: 30,00 PLN/rodzinę

*ilość miejsc ograniczona

Wpłatę proszę przesłać na konto:
49 10600076 0000320001317665
Fundacja "24/7"
ul. Piekarska 16
54-067 Wrocław
koniecznie z dopiskiem: "Konferencja Wrocław".

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęcamy do sprawnego podjęcia decyzji w kwestii uczestnictwa w konferencji.

TANIE NOCLEGI (od 35/noc)
Organizatorzy konferencji nie pośredniczą w załatwianiu bazy noclegowej dla jej uczestników, ale wychodząc naprzeciw potrzebom osób, którzy będą zmuszeni z nich skorzystać, podajemy listę tanich hoteli we Wrocławiu.


W 2008 roku jeden z liderów Międzynarodowego Domu Modlitwy IHOP podzielił się z nami snem, który miał na temat Polski. We śnie tym, Bóg zamierzał wykonać pewne prace w Polsce i potrzebne do tego były na początek dwa składniki: nadzieja i jedność.

Poruszeni tym snem poświęciliśmy sporo czasu na nauczanie o nadziei. Zorganizowaliśmy dwie konferencje poświęcone temu zagadnieniu, a także dużo modliliśmy się o to, aby Bóg wlał nową nadzieję w serca Polaków. Nie myślimy, że ten temat został już wyczerpany i zamknięty, ale z drugiej strony czujemy, że Bóg mówi dziś, że przyszedł także czas na czynienie jedności pomiędzy wyznającymi imię Jezusa.

PROFIL KONFERENCJI
Chwała i znajomość Boga i Jezusa są kluczami do jedności pomiędzy chrześcijanami - mówi nam o tym sam Jezus w swojej modlitwie arcykapłańskiej w Ewangelii św. Jana.

Gdy podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus modlił się o jedność dla swoich uczniów i wszystkich, którzy dzięki ich słowom uwierzą, zawsze łączył to z chwałą: chwałą Boga a także swoją, którą Ojciec miał Mu wrócić jak pierwej, zanim świat powstał (J 17).

Chwała Boga i Jezusa jest więc kluczem do jedności chrześcijan. Chcemy więc na tej konferencji mówić o chwale Jezusa, aby przez to czynić jedność pomiędzy nami wszystkimi, którzy wyznajemy Imię Pana.

Wierzymy, że rysując obraz Jezusa jako Tego, który nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, a któremu Bóg darował Imię ponad wszelkie imię, na nowo zrozumiemy, że brak jedności jest tym, co skutecznie zniechęca ludzi do wiary w Jedynego Boga i tego, którego posłał - Jezusa Chrystusa.

Aby na temat chwały Chrystusa i jedności spojrzeć z różnych stron i z innych perspektyw i aby pomóc nam wszystkim odkryć bogactwo chwały Jezusa, wobec której wszystko inne staje się tylko cieniem...Mówcami na konferencji będą osoby wywodzące się z różnych nurtów - katolickiego jak i protestanckiego, aby na temat chwały Chrystusa i jedności spojrzeć z różnych stron i z innych perspektyw i aby pomóc nam wszystkim odkryć bogactwo chwały Jezusa, wobec której wszystko inne staje się tylko cieniem...

PROGRAM
Sobota
9:00-21:00
Niedziela
8:00-14:30
08:00-09:00Rejestracja08:00-10:00Pokoje Prorocze
09:00-11:00Sesja 110:30-12:00Sesja 5
11:00-11:30Przerwa12:30-13:00Przerwa
11:30-13:00Sesja 213:00-14:30Sesja 6
13:00-15:00Przerwa obiadowa/Adoracja
15:00-17:00Sesja 3
17:00-17:30Przerwa
17:30-21:00Sesja 4
NAUCZYCIELE


Daniel Lim obecnie pełni funkcję dyrektora Bazy Misyjnej Międzynarodowego Domu Modlitwy (IHOP).
Daniel Lim jest proroczym nauczycielem i liderem z apostolskim namaszczeniem, Pan Bóg użył go do budowania relacji między IHOP a innymi narodami.

W roku 2007 Daniel ze strony IHOP otworzył możliwość zorganizowania Programu dla Polski w Kansas City (program w pełni tłumaczony na język polski - więcej informacji na www.onethingpopolsku.pl). Program jest kontynuowany co roku w dniach 1-10 listopada.

Zanim Daniel Lim objął tę funkcję w Kansas City, służył jako pastor i misjonarz w południowo-wschodniej Azji, poświęcając się szczególnie ewangelizacji, zakładaniu kościołów i dziełom miłosierdzia. Daniel głosi i naucza na konferencjach, w kościołach, w seminariach i na uniwersytetach w różnych krajach. Jest żonaty, jego żona Levi Lim również służy w zespole liderów Bazy Misyjnej IHOP. Pan dał im dwoje dzieci - Samuela i Emmanuelę Lim. Emmanuela odeszła do Pana w 2008, kiedy posługiwali jako misjonarze w Birmie.


Johannes Hartl - Doktor teologii katolickiej, żarliwie kocha Jezusa i pragnie ujrzeć przebudzenie w całej Europie. Jest założycielem i liderem Augsburgskiego Domu Modlitwy w Niemczech (www.gebetshaus.org)., w którym modli się 17 pełnoetatowych misjonarzy – wstawienników i wielu gości. Johannes jest żonaty, z żoną Juttą i mają troje dzieci. Johannes jest bardzo popularnym mówcą w krajach Europy. Choć jest z wykształcenia katolickim teologiem, jego pełen zapału i nieoderwany od codziennej rzeczywistości sposób głoszenia sprawia, że jego nauczania są inspirującą przyjemnością.


Wstecz

 
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle