Konferencja "Powołani do chwały: Prorocze uwielbienie i wstawiennictwo"

MIEJSCE
CENTRUM EXPO XXI - SALA C (I piętro)
ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa.
Dojazd - 15 min. od Dworca Warszawa Centralna,
5 min od Dworca Warszawa Zachodnia.

CZAS
12-13 MARCA 2011

KOSZT KONFERENCJI DOROŚLI
 • 45,00 PLN - rejestracja i wpłata do 28 lutego 2011
 • 49,00 PLN - rejestracja i wpłata po 28 lutego 2011
 • 55,00 PLN – w dniu konferencji na miejscu


KOSZT KONFERENCJI PROGRAM DZIECI 6-12
 • 35,00 PLN - rejestracja i wpłata do 28 lutego 2011
 • 39,00 PLN - rejestracja i wpłata po 28 lutego 2011
 • 45,00 PLN – w dniu konferencji na miejscu


ilość miejsc ograniczona

Wpłatę proszę przesłać na konto:
49 10600076 0000320001317665
Fundacja "24/7"
ul. Piekarska 16
54-067 Wrocław
koniecznie z dopiskiem: "Konferencja WARSZAWA".

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęcamy do sprawnego podjęcia decyzji w kwestii uczestnictwa w konferencji.

TANIE NOCLEGI
Organizatorzy konferencji nie pośredniczą w załatwianiu bazy noclegowej dla jej uczestników, ale wychodząc naprzeciw potrzebom osób, którzy będą zmuszeni z nich skorzystać, podajemy listę tanich hoteli w Warszawie.

TEMATY
 • Tron chwały Boga w niebie - centrum wszechświata i centrum uwielbienia,
 • Święć się imię Twoje jako w niebie tak i na ziemi - wizja uwielbienia na ziemi tak jak w niebie,
 • Dary duchowe w posłudze proroczego uwielbienia,
 • Przybytek Dawida jako miejsce nieustającej modlitwy i uwielbienia, które przygotowało to pokolenie na objawienie bożej chwały,
 • Duch proroczy w uwielbieniu dniem i nocą (Ap 19:10 duch proroczy jest świadectwem tego co czuje Jezus),
 • Ruchy modlitewne w kościele powszechnym na przestrzeni ostatnich 2 tys. Lat,
 • Modlitwa dniem i nocą przygotowuję kolejną falę odnowy i wylania Ducha Świętego.
MÓWCY
Johannes Hartl – jeden z liderów Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Niemczech, a także doktor teologii katolickiej, żarliwie kocha Jezusa i pragnie ujrzeć przebudzenie w całej Europie. Jest założycielem i liderem Domu Modlitwy w Augsburgu w Niemczech (www.gebetshaus.org), w którym modlitwa trwa nieprzerwanie ponad 100 godzin w tygodniu (na 168 możliwych). W Augsburgu to miejsce modlitwy budują wspólnie ludzie z wielu krajów Europy. Johannes jest bardzo popularnym mówcą w wielu krajach Europy. Połączenie dogłębnej znajomości Pisma Świętego, proroczego wejrzenia w serca Jezus wraz z wielką żarliwością o modlący się kościół sprawia, że jego nauczania są inspiracją dla wielu.


Marcus Meier - jeden z głównych liderów uwielbienia z domu modlitwy w IHOP gdzie uwielbienie i modlitwa trwa nieprzerwanie 24/7 od 1999 roku. Od samego początku służy w IHOP jako lider uwielbienie, szkoląc i prowadząc seminaria i konferencję o tematyce proroczego uwielbienia, które wypływa z intymnego obcowania z Panem.


O KONFERENCJI
Pismo Święte daje nam jasny wgląd w serce Pana:

"Przyprowadzę ich na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów" (na podstawie Iz 56,7)
Powołaniem Kościoła Powszechnego w Polsce jest to aby stać się miejscem gdzie będzie przebywać Boża Chwała.

Jego pragnieniem jest wzbudzić w sercu Oblubienicy objawienie tego Kim jest Jezus Chrystus Oblubieniec z którego wypłynie prorocze uwielbienie i adoracja. A poznanie serce Jezusa zaprowadzi nas do miejsca proroczego wstawiennictwa które ma moc zmienić rzeczywistość.

Dom modlitwy jest miejscem spotkania z Bogiem. Miejscem, gdzie możemy zostać przemienieni przez spotkanie z Nim i tym samym może być to zalążek odnowienia moralnego i duchowego całego kraju.

Każdy ruch Odnowy i Powrotu do żarliwego Chrześcijaństwa zaczynał się właśnie w takim miejscu - wytrwałej, żarliwej i pełnej pasji modlitwy, która brała swój początek z osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, który jest Bogiem szczęśliwym, zaangażowanym i pełnym radości.

Jako katolicy i protestanci chcemy aby Pan Bóg powołał miejsca modlitwy w których uwielbienie będzie trwało nocą i dniem. Wierzymy, że pragnieniem Bożego serca jest aby w Polsce zapłonęło tysiące ognisk modlitwy, w których będzie trwała adoracja i wstawiennictwo z dwóch powodów: Po pierwsze bo "On jest godzien nieustającej adoracji" (Ap 5:8-14) oraz po drugie bo "wiele może wytrwała modlitwa sprawiedliwych" (Jk 5:16).

Bardzo osobiście odbieramy, iż naszym zadaniem jako TEGO POKOLENIA jest przygotować wszystko co jest potrzebne aby stało się to możliwe. Mamy przeświadczenie, że miejsca modlitwy staną się bezpiecznym miejscem schronienia wobec ciemności która narasta, a naszą ufność pokładamy w tym który sprawi, że światło Jego chwały zajaśnieje nad Jego Kościołem, który będzie trwał na nieustającej modlitwie.

Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. (Iz 60:1-2)

Poprzez ten poświęcony czas konferencji chcemy przygotować nasze serca na to co nadchodzi. Wiemy, że Kościół Powszechny w Polsce ma za zadanie stać się „jaśniejącą lampą w tym pokoleniu” (J 5:35), która przygotuję drogę Panu do serc Polaków, aby „Jego Duch zstąpił i odnowił oblicze tej ziemi”.

Zapraszamy Serdecznie! Jezus Żyje!

SPECJALNY PROGRAM DLA DZIECI W WIEKU 6-12
W czasie konferencji Marcus Meier oprócz głównych sesji będzie z nami prowadził również program dla dzieci 6-12. W tym czasie chcemy nasze dzieci uczyć jak przebywać w bożej obecności, jak kochać Jezusa i jak wchodzić w miejsce uwielbienia.Wierzymy, że ten temat jest szczególnie ważny dla serca Jezusa który powiedział - "Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie"


PLAN KONFERENCJI
SOBOTA 12 Marca 2011
08:00-09:00 Rejestracja
09:00-11:00 Sesja 1
11:00-11.30 Przerwa
11:30-13:00 Sesja 2
13:00-15:00 Przerwa obiadowa
15:00-17:00 Sesja 3
17:00-18:00 Przerwa
18:00-21:00 Uwielbienie i Sesja 4

NIEDZIELA - 13 Marca 2011
08:00-10:00 Pokoje prorocze
10:30-12:00 Sesja 5
12:30-13:00 Przerwa
13:00-14:30 Sesja 6 i rozesłanie


Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle