Konferencja "Powołani do świętości: Jak być człowiekiem według Bożego serca?"

Inicjatywa Missio, Gliwice24, Katowice24, Zabrze24 i Fundacja 24/7
wspólnie zapraszają na konferencję:

MIEJSCE
Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II
ul. Jana Pawła II 5A
44-100 Gliwice

CZAS
22.09.2012: 8:00-20:00

KOSZT
  • 30,00 PLN przy rejestracji i wpłacie do dnia 21.09.2012
  • 40,00 PLN przy wpłacie na recepcji konferencji

Konto:
49 10600076 0000320001317665
Fundacja "24/7"
ul. Piekarska 16
54-067 Wrocław

z dopiskiem: "konferencja Gliwice <imię i nazwisko>".


Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęcamy do sprawnego podjęcia decyzji w kwestii uczestnictwa w obozie.O KONFERENCJI
Żyjemy w ciekawym czasie - w czasie, kiedy Pan wzywa ludzi na całym świecie, aby stali się ludźmi „jednej rzeczy” (Ps 27:4), pokoleniem nazyrejczyków (hebrajski nazir oznacza oddzielonego, poświęconego), czyli takich, którzy złożą Mu ślub, że będą żyć inaczej niż „ten świat”. Ludzi, którzy będą Go kochać z całej duszy, z całej siły i każdą swoją myślą. Ludzi, którzy dobrowolnie wybiorą „czyste oczy” i „czyste serca” ze względu na miłość do Syna Człowieczego.

Podczas pierwszego przyjścia na ziemię Jezus skierował swe kroki do świątyni, w której - zamiast ludzi oddanych, którzy w poście i na modlitwie oczekują na Niego - zobaczył handlarzy i przekupniów, których pożądliwe oczy i serca dawno już były zdobyte przez miłość do pieniądza i tego świata.
Jezus owładnięty żarliwą pasją o świętość miejsca i pożądając całkowitej miłości człowieka (tak jak Oblubieniec pragnie miłości Oblubienicy), powywracał stoły i stragany kupczących wołając, że dom Jego Ojca będzie na zawsze zwany Domem Modlitwy.

Bóg poszukuje ludzi „jednej rzeczy”. Takich, którzy wybrali „głupstwo Jego krzyża”. Chce też przekonać Swój Kościół o Swym płomiennym pragnieniu odwzajemnionej miłości całkowicie oddanych Mu czcicieli.

To wezwanie Boga rozlega się dziś uniwersalnie na każdym miejscu także naszego kraju i porusza serca ludzi każdej generacji bez względu na wiek. Wezwanie do życia życiem oddzielonym od tego, co pospolite, od tego, co światowe. Wbrew presji społecznej, wbrew presji rówieśników. Jest to wezwanie do życia poświęconego Panu: przepełnionego modlitwą, postem i poznawaniem Jego Samego.

Serdecznie zapraszamy na Konferencję wszystkich, którzy szukają tego, co w górze, wszystkich którzy w głębi swego serca zadają Bogu pytanie: Panie jak daleko każesz mi pójść i jak bardzo zależnym od Ciebie każesz mi być?
Ludzi, którzy wołają do Niego: Jezu, uczyń serca nasze według serca Twego!

MÓWCA
WES MARTIN - jest jednym z głównych liderów Bazy Misyjnej Międzynarodowego Domu Modlitwy (IHOP). Częsty mówca na konferencjach ONETHING w Kansas City gromadzących co roku ponad 20 tyś. osób. Wes jest proroczym nauczycielem i liderem z bożym namaszczeniem, Pan Bóg użył go niesamowicie szczególnie do mówienia o pokoleniu ludzi jednej rzeczy.

ROZKŁAD DNIA
Adoracja
08:00
09:30
Przerwa kawowa
09:30
10:00
Sesja 1 - Wes Martin
10:00
12:00
Wstawiennictwo/Posługa prorocza
12:00
14:00
Przerwa obiadowa
14:00
15:00
Sesja 2 - Wes Martin
15:00
17:00
czas dla Fundacji 24/7
17:00
17:45
Przerwa
17:45
18:15
Sesja 3/Posługa - Wes Martin
18:15
20:00

INTERNATIONAL HOUSE OF PRAYER (IHOP)


19 września 1999 rozpoczęło się w Kansas City, kontynuowane po dziś dzień, nieustanne wstawiennictwo połączone z uwielbieniem na żywo, trwające nieprzerwanie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Założycielem i głównym liderem organizacji jest Mike Bickle, pod którego przywództwem IHOP przygotowuje i wyposaża misjonarzy jako poświęconych wstawienników, śpiewaków i ewangelistów. IHOP jest domem dla około 500 osób zatrudnionych na cały lub częściowy etat oraz 250 studentów Forerunner School of Ministy (FSM).
Baza Misyjna IHOP koncentruje swe powołanie wokół:
  • Modlitwy wstawienniczej, uwielbieniu, modlitwy o uzdrowienie i proroctw,
  • Postu – rozłożonym na 365 dni w roku,
  • Wielkiego Posłannictwa – proklamowanie Jezusa wśród narodów.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.ihop.org
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle