Konferencja wyjazdowa "Powołani do Chwały"
Fundacja 24/7 i Inicjatywa Missio wspólnie zapraszają na:

MIEJSCE
Dom Pielgrzyma
Góra Św. Anny,

TERMIN
Od 28.04.2012 do 2.05.2012

KOSZT
Patrz tabelka

Bezzwrotną zaliczkę w wysokości podanej w tabelce prosimy wpłacić do 7 dni po dokonanie elektronicznej rejestracji. Po 7 dniach od rejestracji w przypadku braku zaliczki, rezerwacja będzie anulowana.

Konto:
49 10600076 0000320001317665
Fundacja "24/7"
ul. Piekarska 16
54-067 Wrocław
z dopiskiem: "Konferencja wyjazdowa - <imię i nazwisko>"

Pozostałą część kwoty prosimy wpłacić na powyższe konto do dnia 1 kwietnia 2012.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęcamy do sprawnego podjęcia decyzji w kwestii uczestnictwa w konferencji.

REJESTRACJA
Rejestracja odbywa się tylko drogą internetową poprzez wypełnienie formularza dostępnego po kliknięciu przycisku "Rejestracja".

PROFIL
Apokalipsa św. Jana a także inne księgi Starego i Nowego Testamentu pokazują nam ciekawy obraz nieba: w jego centrum, Bóg zasiada na swoim tronie i wszystko wokoło śpiewa i mówi Mu chwała.
Bóg otoczony jest uwielbieniem - jest to stałe miejsce Jego przebywania!

Zrozumiał to Dawid, Salomon. Zrozumiało to tysiące innych, którzy przez wieki starali się dniem i nocą podtrzymywać modlitwę: uwielbienie, adorację i dziękczynienie.

Konferencja przeznaczone jest nie tylko dla liderów uwielbienia czy muzyków - wszyscy powołani jesteśmy do oddawania czci i uwielbiania Boga, bo to jest Jego realność, jest to miejsce Jego przebywania: chwała i uwielbienie:
"Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest,
kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie,
a takich to czcicieli chce mieć Ojciec" (J 4:23)
Zapraszamy więc wszystkich - bez względu na wiek, zajęcie i posługę pełnioną we wspólnocie/Kościele!

OPIS WYDARZENIA
Od trzech lat, każdy długi majowy weekend starmy się spędzić razem - ludzie z różnych kościołów, wspólnot i ruchów - na modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego i adoracji.

Tegoroczne wydarzenie będzie pod tym względem wyjątkowe, ze względu na ludzi, których zaprosiliśmy a także miejsce spotkania: klasztor na Górze św. Anny.

Czas ten jest także czasem budowania jedności - budowania wspólnoty wierzących, aby dać wyraz temu, że:
Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei,
jaką daje wasze powołanie.
Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.
Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi,
przez wszystkich i we wszystkich. (Ef 4:4)

TEMATY NAUCZAŃ
 • Rola uwielbienia w naszym życiu
 • Bóg na Tronie chwały
 • Jak tradycja hebrajskiej rozumiała uwielbienie
 • Jak zmienił się z myślą grecką obraz patrzenia na Biblię
 • Twórczość a uwielbienie
 • Realność nieba
 • Uwielbienie Boga przed Jego tronem
 • Historia ruchu modlitewnego na przestrzeni dziejów Kościoła
 • Budowanie miejsca modlitwy w sercu wspólnoty
 • Modlitwa nieustanna w chrześcijańskiej duchowości i teologii Wschodu
NAUCZYCIELE

Johannes Fichtenbauer urodził się w 1956 roku w Wiedniu w Austrii. Posiada tytuł magistra w teologii katolickiej, obecnie posługuje jako główny diakon rzymskokatolickiej archidiecezji wiedeńskiej. Johannes i jego żona Christi są małżeństwem od 30 lat. Mają czwórkę dzieci (jeden chłopiec i trzy dziewczyny, w wieku od 15 do 28 lat). Johannes i Christi byli zaangażowani w początki Ruchu Odnowy Charyzmatycznej w Kościele Katolickim na początku lat 70-tych. Założyli ekumeniczną i charyzmatyczną wspólnotę przymierza „Umkehr zum Herrn”, która obecnie liczy około 150 dorosłych członków służących promowaniu wizji jedności Ciała Chrystusa w Austrii. Johannes jest również prezesem ENC (Europejskiej Sieci Wspólnot), sieci podobnych wspólnot przymierza w Europie. Jest także jednym z założycieli „Weg der Versöhnung” („W Kierunku Pojednania” „Ścieżka – Droga Pojednania”), która jest najszerszą ekumeniczną inicjatywą w Austrii. Oprócz innych zaangażowań, Johannes jest aktywnym członkiem Komitetu Wykonawczego TJCII.Terri Terry - ukończyła studia muzyczne na kierunku pianistycznym, posiada również tytuł doktora teologii.
Swoją posługę pełni od 1976 roku wykładając w tym czasie na różnych uczelniach między innymi w Beacon University jako przewodnicząca departamentu Uwielbienia, Moriah Bible College, West Georgia Bible College i Potter’s House Bible School w Dallas.

Obecnie Terri Terry jest dziekanem od spraw studenckich w Forrunner Music Academy w Międzynarodowym Domu Modlitwy (IHOP) w Kansas City. Zajmuje się również nauką gry na instrumentach klawiszowych, wokalu, jak również nauczaniem. Jako wykształcony muzyk i teolog, jest niezwykle cenionym i inspirującym nauczycielem.

Stephen Venable - Jest znany znanym i cenionym nauczycielem i wykładowcą w IHOPU (IHOP University).
Obecny w IHOP prawie od początku jest misjonarzem-wstawiennikiem.
Jego ulubionym tematami nauczania są: realność nieba, historia modlitwy dniem i nocą oraz ruch monastyczny w historii kościoła.

W ostatnim czasie Stephen zapraszany był przez domy modlitwy w różnych częściach świata by zachęcał ludzi dlaczego powinni wytrwać na modlitwie i uwielbieniu.Ks. Eugeniusz Gogoliński (25 lat posługi prezbitera) proboszcz parafii pw. św. Barbary w Bytomiu. Ks. Eugeniusz od lat pogłębia znajomość chrześcijańskiej duchowości i teologii Wschodu. Zanim  został proboszczem, przez kilka lat (z prawem do biritualizmu - przewodniczenie Eucharystii w dwóch obrządkach) pomagał w duszpasterstwie katolików obrządku wschodniego.


ORIENTACYJNY ROZKŁAD DNIA
08.00 - 09.00Śniadanie
09.00 - 12:30Uwielbienie i Sesje wykładowe
W niedzielę Eucharystia
12:30 - 13:30Obiad
13:30 - 15:00Czas wolny
15:00 - 18:00Warsztaty
18:30 - 19:30Kolacja
19:30 - 21:30Uwielbienie, Słowo i Posługa

ZAJĘCIA DLA DZIECI


Podczas sesji rannych przewidziane są zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat. Opieka ta będzie płatna i będzie wynosiła 10,00 PLN/dzień.
Dla dzieci 6-12 odbywać się będą także specjalne zajęcia prowadzone podczas sesji rannych a także popołudniami.

INTERNATIONAL HOUSE OF PRAYER (IHOP)
19 września 1999 rozpoczęło się w Kansas City, kontynuowane po dziś dzień, nieustanne wstawiennictwo połączone z uwielbieniem na żywo, trwające nieprzerwanie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Założycielem i głównym liderem organizacji jest Mike Bickle, pod którego przywództwem IHOP przygotowuje i misjonarzy, wstawienników, śpiewaków i ewangelistów, pracujących nad przebudzeniem w kościele i głoszeniem Dobrej Nowiny. IHOP jest domem dla około 500 osób zatrudnionych na cały lub częściowy etat oraz 250 studentów Forerunner School of Ministy (FSM).
Baza Misyjna IHOP koncentruje swe powołanie wokół:
 • Modlitwy wstawienniczej, uwielbieniu, modlitwy o uzdrowienie i proroctw,
 • Postu – rozłożonym na 365 dni w roku,
 • Wielkiego Nakazu Mistjnego – proklamowanie Jezusa wśród narodów,
 • Posługi Zwiastuna (Forerunner Ministry) – przygotowanie oblubienicy – na czas powtórnego przyjścia Pana (Paruzji).
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.ihop.org

CENY
Cena do 29.02.2012
Pełne wyżywienie
DorośliDzieciZaliczka
za osobę
0-3 lat4-10 lat
Pokoje 2 osobowe z łazienkami:270,00 PLNgratis140,00 PLN100,00 PLN
Pozostałe pokoje z łazienkami:250,00 PLNgratis130,00 PLN100,00 PLN
Pokoje bez łazienek:200,00 PLNgratis100,00 PLN100,00 PLN

Cena od 1.03.2011 do 15.03.2012
Pełne wyżywienie
DorośliDzieciZaliczka
za osobę
0-3 lat4-10 lat
Pokoje 2 osobowe z łazienkami:300,00 PLNgratis150,00 PLN100,00 PLN
Pozostałe pokoje z łazienkami:280,00 PLNgratis140,00 PLN100,00 PLN
Pokoje bez łazienek:230,00 PLNgratis120,00 PLN100,00 PLN

Cena od 15.03.2012
Pełne wyżywienie
DorośliDzieciZaliczka
za osobę
0-3 lat4-10 lat
Pokoje 2 osobowe z łazienkami:350,00 PLNgratis180,00 PLN100,00 PLN
Pozostałe pokoje z łazienkami:330,00 PLNgratis170,00 PLN100,00 PLN
Pokoje bez łazienek:280,00 PLNgratis140,00 PLN100,00 PLN
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle