Święte Zgromadzenie 2013

MIEJSCE
Sala Warszawa24
ul. Sobieskiego 110 lokal 33 (róg dolnej) koło Banku PEKAO SA
Warszawa

CZAS
  • 29.12.2012: 12:00-20:00*
  • 30.12.2012: 10:00-14:00*
  • 31.01.2012: 12:00-24:00

*Seminarium Uwielbienia z Aaronem Doxey

KOSZT:
  • 35,00 PLN - przy wpłacie do 7.12.2012
  • 45,00 PLN - przy wpłacie po 7.12.2012

UWAGA!
Posiadamy jedynie około 50 miejsc na to wydarzenie!

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie elektroniczne rejestracji.


Zapraszamy serdecznie do wspólnego spędzenia ostatnich 3 dni roku 2012 w Warszawie.

W tym czasie odbędzie się:
  • Seminarium Uwielbienia, które poprowadzi Aaron Doxey z IHOPU w dniach 29-30.12.2012 (sobota i niedziela)
  • Święte Zgromadzenie w dniu 31.12.2012, gdy razem staniemy przed Bogiem w uwielbieniu i modlitwie.

O ZGROMADZENIU
Jako katolicy i protestanci chcemy ponownie wołać o łaskę i pomoc dla naszego kraju i naszych miast.
W czasie seminarium (sobota i niedziela), nasz gość z IHOPU będzie się dzielił swą wiedzą i doświadczeniem w zakresie służenia Panu w uwielbieniu. Będzie to słowo wyposażające do tej posługi.
Święte Zgromadzenie w ostatni dzień roku 2012 będzie czasem modlitwy, zgodnie ze słowem z księgi Joela: “Przyjdźcie do mnie w modlitwie i poście, proście o moją pomoc i moje miłosierdzie”.

PO CO?
Kolejne kraje europejskie wprowadzają prawo pozwalające na zabijanie nienarodzonych dzieci, a małżeństwa osób tej samej płci stają się normą. Kolejne organy Unii Europejskiej i poza rządowe organizacje w Europie wzywają Polskę do większej “tolerancji” w tych dziedzinach.
Czy nie jest to czas kryzysu i czas w którym jedynie Jego interwencja może nam pomóc ?
Czy nie jest to czas, aby się zebrać, pościć i modlić się o radykalną odnowę moralną naszego kraju i przebudzenie, które może zachować Polskę przed ścieżką, którą podążyły inne narody Europy?

Potrzebujemy wielkiej odnowy i wielkiego wylania Ducha Świętego, Ducha Prawdy i Objawienia na Polskę.
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle