Seminarium i warsztaty uwielbienia

MIEJSCE
Sala Warszawa24
ul. Sengera 1
Warszawa

CZAS
09-11.03.2012 - Warszawa

KOSZT SEMINARIUM:
30,00 PLN - rejestracja i wpłata do 31.12.2011
40,00 PLN - rejestracja i wpłata do 1.02.2012
50,00 PLN - rejestracja i wpłata po 1.02.2012 i na recepcji


UWAGA!
Posiadamy jedynie 50 miejsc na to wydarzenie!

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie elektroniczne rejestracji i wpłacenie bezzwrotnej opłaty.

Wpłatę proszę przesłać na konto:
49 10600076 0000320001317665
Fundacja "24/7"
ul. Piekarska 16
54-067 Wrocław
koniecznie z dopiskiem: "Seminarium Warszawa <Imię i nazwisko>".


PROFIL
Pragniemy, by wypełniły się słowa proroctwa, które otrzymaliśmy w 2009 roku w IHOP:
"Powstaną ludzie, którzy będą śpiewali pieśni nadziei nad miastami"

Dlatego pragniemy uczyć się, jak śpiewać pieśni miłe Bogu i pełne nadziei.
Zaprosiliśmy więc - specjalnie na to wydarzenie - znakomitego nauczyciela: Terri Terry z IHOP Kansas City. To jeden z najlepszych nauczycieli jakich znamy!

Nauczanie Terri o uwielbieniu, hebrajskim rozumieniu i spojrzeniu na Biblię pozwolą nam lepiej zrozumieć do czego Bóg nas powołuje.

OPIS WYDARZENIA
Seminarium przeznaczone jest nie tylko dla liderów uwielbienia czy muzyków - uwielbienie to styl życia każdego chrześcijanina!
Pamiętamy fragment rozmowy Jezusa z samarytanką:
"Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest,
kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie,
a takich to czcicieli chce mieć Ojciec" (J 4:23)
Zapraszamy więc wszystkich na to seminarium - bez względu na wiek, zajęcie i posługę pełnioną w Kościele!

TEMATY NAUCZAŃ
  • Rola uwielbienia w naszym życiu,
  • Bóg na Tronie chwały,
  • Jak tradycja hebrajskiej rozumiała uwielbienie
  • Jak zmienił się z myślą grecką obraz patrzenia na Biblię
  • Twórczość a uwielbienie

NAUCZYCIEL


Terri Terry - po ukończeniu studiów na kierunku pianina zdobyła tytuł Doktora Teologii.
Swoją posługę pełni od 1976 roku wykładając w tym czasie na różnych uczelniach między innymi w Beacon University jako przewodnicząca departamentu Uwielbienia, Moriah Bible College, West Georgia Bible College i Potter’s House Bible School w Dallas.

Obecnie Terri Terry jest dziekanem od spraw studenckich w Forrunner Music Academy w Międzynarodowym Domu Modlitwy (IHOP) w Kansas City. Zajmuje się również nauką gry na instrumentach klawiszowych, wokalu, jak również nauczaniem. Jako wykształcony muzyk i teolog, jest niezwykle cenionym i inspirującym nauczycielem z apostolskim namaszczeniem.

PROGRAM
Piątek 9.03
16:00-20:00
16:00-18:00Rejestracja/Adoracja
18:00-20:00Sesja 1

Sobota 10.03
8:00-20:00
08:00-10:00Adoracja
10:00-12:00Sesja 2
12:00-14:00Wstawiennictwo
14:00-16:00Sesja 3
16:00-18:00Adoracja
18:00-12:00Sesja 4

Niedziela 11.03
10:00-14:00
10:00-12:00Adoracja
12:00-14:00Sesja 5
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle