Konferencja "Powołani do nadziei: Serce pełne adoracji"

MIEJSCE
Wrocław - Hotel Novotel, ul. Wyścigowa 35, Wrocław

CZAS
26-28.03.2010

KOSZT KONFERENCJI
 • 39,00 PLN dla osób, które zgłoszą i opłacą swoje uczestnictwo do dnia 1.03.2010,
 • 45,00 PLN przy rejestracji i wpłacie po 1.03.2010,
 • 50,00 PLN przy wpłacie na recepcji

Wpłatę proszę przesłać na konto:
49 10600076 0000320001317665
Fundacja "24/7"
ul. Piekarska 16
54-067 Wrocław
koniecznie z dopiskiem: "Konferencja Wrocław"

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęcamy do sprawnego podjęcia decyzji w kwestii uczestnictwa w konferencji.

Podczas trwania konferencji przewidujemy zajęć dla dzieci w wieku 4-8 lat. Zajęcia odbywały się będą w sali obok sali konferencyjnej.

REJESTRACJA
Rejestracja odbywa się drogą internetową poprzez wypełnienie formularza dostępnego po kliknięciu przycisku "Rejestracja".


TANIE NOCLEGI
Organizatorzy konferencji nie pośredniczą w załatwianiu bazy noclegowej dla jej uczestników, ale wychodząc naprzeciw potrzebom osób, którzy będą zmuszeni z nich skorzystać, podajemy listę tanich hoteli we Wrocławiu.


PROFIL KONFERENCJI
Adoracja Boga jest przywilejem i obowiązkiem każdego chrześcijanina. Niezależnie od Tego, czym się w Kościele zajmujemy - JESTEŚMY powołani do ADORACJI BOGA!

Adoracja jest oddawaniem czci Bogu, podziwianiem Boga, zachwycaniem się Bogiem, doświadczaniem wspaniałości samego Boga.

Konferencja przeznaczona jest dla nas wszystkich, dla których bycie gorącym dla Pana (Ap 3:15) jest podstawowym pragnieniem. Bóg nieustannie wzywa nas do czujności (Ap 3:2, Łk 13:33), wierności i pasji (Pwt 6:4-6), tym bardziej że czasy są złe (Łk 12:49-56). Z jednej strony świat popada w coraz to większe zwiedzenie i ciemność poprzez odstępstwo od pouczeń zawartych w Słowie Bożym (Ap 22:11) i kompromis z grzechem. Przykładami jest chociażby “nowoczesny”, dominujący w Zachodnim świecie pogląd na temat homoseksualizmu, ogólna akceptacja małżeństw tej samej płci, czy też prawo proaborcyjne, Z drugiej zaś strony coraz częściej słyszymy o “naturalnych”, dotykających tysiące ludzi kataklizmach chociażby takich, jak ostatnie trzęsienie ziemi na Haiti.

Jedyną odpowiedzią dzisiejszego Kościoła jest uznanie swojego ubóstwa przed Panem (Mk 5), czyli wyznanie Bogu, że jest On jedyną naszą szansą, wypranie swoich szat (Ap 3:18), przyobleczenie się mocą z wysoka, trwanie w niezwykle intymnej relacji z Jezusem Chrystusem poprzez adorację Tego, który godny jest najwyższej chwały oraz poświęcony Bogu styl życia Daniela pośrodku naszego zabieganego i sfrustrowanego życia w miejscu pracy i rodzinie. Poprzez to wszystko Pan chce objawić nam na Górze swej obecności swoje serce i dać nam prorocze wejrzenie w przyszłość. I to jest nasza NADZIEJA. Nasze powołanie. Powołanie do życia w chwale Najwyższego.

Jeżeli jesteś liderem uwielbienia, grasz na jakimś instrumencie lub śpiewasz w zespole uwielbienia, to ta konferencja jest dla Ciebie!

Jeżeli nie jesteś liderem uwielbienia i nie grasz na żadnym instrumencie, ani nie śpiewasz, to ta konferencja jest tym bardziej dla Ciebie!

PROGRAM
Piątek16:00-21:00
16:00-17:00Rejestracja
17:00-18:30Powitanie i Sesja 1
19:00-21:00Sesja 2

Niedziela8:00-14:00
08:00-10:00Sesja prorocza*
09:30-11:30Sesja 7
11:30-12:00Przerwa
12:00-13:30Sesja 8
Sobota9:00-21:00
09:00-09:30Rejestracja
09:30-11:30Sesja 3
11:30-12:00Przerwa
12:00-13:30Sesja 4
13:30-16:00Przerwa obiadowa
16:00-18:00Sesja 5
18:00-19:00Przerwa
19:00-21:00Sesja 6


TEMATY NAUCZAŃ
 1. Adoracja Jezusa Chrystusa – jako pierwszorzędne powołanie wszystkich wierzących
 2. Serce wolne od urazy – czyli jak kroczyć wąską drogą?
 3. Styl życia Daniela - czyli post, codzienna modlitwa i trwanie w Słowie jako jedyne środki do rozwijania relacji z Bogiem, oraz wypełnienia swego posłania
 4. Bóg, który zaopatruje

*SESJA PROROCZA
Zgodnie ze słowami św. Pawła: "kto prorokuje, buduje Kościół" (1 Kor 14:4)
podczas konferencji pragniemy służyć wszystkim chętnym proroctwem. Planujemy zorganizowanie "posługi proroczej" - grup, w których otrzymać będzie można posługę proroczą.
Prorokować chcemy zgodnie z zaleceniem św. Pawła - "Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze" (1 Kor 14:3).

NAUCZYCIEL
Jest wraz z Mickem Bickle założycielem Josef Company (JoCo) - organizacji działającej przy IHOP–ie. Misją tej organizacji jest szkolenie ludzi wierzących, tak aby mogli być efektywnymi świadkami Jezusa w miejscach swojej pracy, aby mogli uwalniając Bożą moc, obecność oraz mądrość przemieniać życie pracujących tam ludzi, oraz poprzez swą bliską relację z Jezusem doprowadzać do głębokich przemian tych środowisk. Robert obecnie pełni funkcję dyrektora JoCo.

Wcześniej był założycielem oraz właścicielem firmy NetSales Inc. wspierającej rynek elektroniczny, która stała się w latach 90 - tych najszybciej rozwijającą się firmą tej branży, nagrodzoną prestiżową amerykańską nagrodą Środkowego Zachodu Ernst & Young.
Będąc w gronie przywódczym IHOP-u, Bob jest regularnym mówcą na regionalnych i lokalnych konferencjach.

Jego książka "Marketplace Christianity" (“Chrześcijaństwo w miejscu pracy” – tłum. F24/7) jest dostępna w kilku językach na całym świecie.

INTERNATIONAL HOUSE OF PRAYER (IHOP)
19 września 1999 rozpoczęło się w Kansas City, kontynuowane po dziś dzień, nieustanne wstawiennictwo połączone z uwielbieniem na żywo, trwające nieprzerwanie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Założycielem i głównym liderem organizacji jest Mike Bickle, pod którego przywództwem IHOP przygotowuje i wyposaża misjonarzy jako poświęconych wstawienników, śpiewaków i ewangelistów, pracujących nad przebudzeniem w kościele i nad dziełem Wielkich Żniw pośród zagubionych. IHOP jest domem dla około 1.500 osób zatrudnionych na cały lub częściowy etat oraz 250 studentów Forerunner School of Ministy (FSM).
Baza Misyjna IHOP koncentruje swe powołanie wokół:
 • Modlitwy wstawienniczej, uwielbieniu, modlitwy o uzdrowienie i proroctw,
 • Postu – rozłożonym na 365 dni w roku,
 • Wielkiego Posłannictwa – proklamowanie Jezusa wśród narodów,
 • Posługi Zwiastuna (Forerunner Ministry) – przygotowanie oblubienicy – kościoła na unikalną dynamikę Czasów Ostatecznych.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.ihop.org
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle