Miejsce
Sala Wrocław24
ul. Kanonia 11
50-328 Wrocław
Termin
Data: 10.10.2015
Czas: 10:00 - 18:00
Opłaty
DataOsoby powyżej 12 roku życia
09.10.201520,00 PLN


Ilość miejsc: 100

Opłatę należy uiścić do dnia 1.10.2015. Po tej dacie, przy braku wpłaty rejestracja zostanie anulowana.
Konto
68 1060 0076 0000 3300 0062 3724
Fundacja 24/7
ul. Piekarska 16
54-067 Wrocław

Dopisek: Konferencja Wrocław24
Rejestracja
Rejestracja odbywa się tylko drogą internetową poprzez wypełnienie formularza dostępnego po kliknięciu przycisku 'Rejestracja'.
Dojazd
Konferencja modlitewna "Proroczy jak Jezus" - Seminarium
Jedną z najważniejszych rzeczy potrzebnych współczesnemu Kościołowi to umiejętność objawiania światu Serca Boga!
Wielu wierzących ludzi z jednej strony tęskni za życiem w Bożej Obecności, lecz z drugiej strony tkwi gdzieś pomiędzy tym, co wie o Bożych obietnicach a miejscem, w którym te obietnice stają się realne.

Nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że Bóg nie tylko chce ich nauczyć słuchać Swojego Słowa, ale także nawiedzać innych ludzi poprzez słuchanie i dzielenie się doświadczeniem Boga Słowa wypowiedzianego do nich i przez nich.
Musimy również zrozumieć, że Bóg pragnie również, abyśmy dzielili się Jego Słowem z niewierzącymi!
Wielu z nich Kościół postrzega jedynie jako źródło osądu dla życia, które prowadzą, zamiast dostrzec w nim źródło życia dla siebie i swoich bliskich…

O tym właśnie, jak być światłem dla innych i przynieść im żywe Słowo Boga będzie ta konferencja.

Nie zabraknie również czasu, w który sam będziesz mógł usłyszeć słowo prorocze dla Ciebie - ku zachęcie i zbudowaniu…
Program konferencji
CzasNazwaProwadzącyOpis
10:00 - 11:00Rejestracja i Uwielbienie
11:00 - 12:00Sesja 1Jeff EggersNauczanie i posługa prorocza
12:00 - 13:00Przerwa i Uwielbienie
13:00 - 14:30Sesja 2Jeff EggersNauczanie i posługa prorocza
14:30 - 16:00Przerwa obiadowa
16:00 - 17:00Uwielbienie
17:00 - 18:00Sesja 3Jeff EggersNauczanie i posługa prorocza
Zaproszeni Goście
Jeff Eggers
Jeff Eggers od ponad 30 lat służy Panu, w tym kilkanaście lat jako pastor.

Przez ostatnie lata służy Bogu w Międzynarodowym Domu Modlitwy (IHOP) jako nauczyciel w Forunner Ministry School (Szkoła Służby Posłańców), jak i mówca na seminariach i konferencjach.

W bazie Misyjnej IHOPKC był liderem Zespołów Proroczych, Zespołów Uzdrowienia i Zespołów Uwolnienia, nadzorował również szkolenie w tych dziedzinach.

Wspiera również wzrost daru proroctwa i rozwój jego ekspresji w bazie misyjnej IHOP i w Szkole Służby.
Rejesrtacja zamknięta!
Organizatorzy
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle