Seminarium "Dom Pana: Domem Modlitwy dla wszystkich narodów"

MIEJSCE
Hotel System
al. Kromera 16
51-163 Wrocław
SALA A - V PIĘTRO


CZAS
8 październik 2010


KOSZT SEMINARIUM
  • 5,00 PLN dla osób biorących udział w konferencji "Powołani do Jedności",
  • 15,00 PLN dla osób nie biorących udziału w konferencji "Powołani do Jedności",
  • 20,00 PLN przy rejestracji na recepcji konferencji,
*ilość miejsc ograniczona

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęcamy do sprawnego podjęcia decyzji w kwestii uczestnictwa w konferencji.

TANIE NOCLEGI (od 35/noc)
Organizatorzy konferencji nie pośredniczą w załatwianiu bazy noclegowej dla jej uczestników, ale wychodząc naprzeciw potrzebom osób, którzy będą zmuszeni z nich skorzystać, podajemy listę tanich hoteli we Wrocławiu.


PROFIL KONFERENCJI
Słowa proroka Izajasza powtórzone przez Jezusa określają w jednoznaczny sposób DOM PANA - jest to DOM MODLITWY DLA WSZYSTKICH NARODÓW - Iz 56:6-7:
Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami - wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.

W obecnym czasie obserwujemy niezwykłe poruszenie Ducha Świętego w Kościele Chrystusowym na całym świecie. Widzimy objawienie miłości oblubieńczej Jezusa, wezwanie do pierwszej miłości i do zdeterminowanego oddania się Panu na służbę: codziennej modlitwy Słowem Bożym, regularnego postu, świętości życia, hojności, wspierania ubogich, starannego prowadzenia innych oraz odważnego głoszenia. Wydaje się, że z nieba rozlega się wołanie Jezusa, aby Jego Oblubienica się przygotowała (Ap 9:17). Każdego roku przybywa miejsc na całym świecie, jak również w naszym kraju, gdzie bez względu na denominację, wierzący odbierają powołanie Pana do modlitwy dniem i nocą Iz 62:6-7.

Wszystkich, którzy słyszą to wezwanie Pana, zapraszamy na jednodniowe Seminarium na temat Domu Pana, miejsca modlitwy, miejsca oddawania Bogu chwały i wstawiennictwa. Pan przychodzi z objawieniem.

PROGRAM
11:30-12:00Rejestracja
12:00-14:00Uwielbienie
14:00-15:00Sesja 1
15:30-16:00Przerwa
16:00-17:30Sesja 2
17:30-18:00Przerwa
18:00-21:00Sesja 3

NAUCZYCIELE


Daniel Lim obecnie pełni funkcję dyrektora Bazy Misyjnej Międzynarodowego Domu Modlitwy (IHOP).
Daniel Lim jest proroczym nauczycielem i liderem z apostolskim namaszczeniem, Pan Bóg użył go do budowania relacji między IHOP a innymi narodami.

W roku 2007 Daniel ze strony IHOP otworzył możliwość zorganizowania Programu dla Polski w Kansas City (program w pełni tłumaczony na język polski - więcej informacji na www.onethingpopolsku.pl). Program jest kontynuowany co roku w dniach 1-10 listopada.

Zanim Daniel Lim objął tę funkcję w Kansas City, służył jako pastor i misjonarz w południowo-wschodniej Azji, poświęcając się szczególnie ewangelizacji, zakładaniu kościołów i dziełom miłosierdzia. Daniel głosi i naucza na konferencjach, w kościołach, w seminariach i na uniwersytetach w różnych krajach. Jest żonaty, jego żona Levi Lim również służy w zespole liderów Bazy Misyjnej IHOP. Pan dał im dwoje dzieci - Samuela i Emmanuelę Lim. Emmanuela odeszła do Pana w 2008, kiedy posługiwali jako misjonarze w Birmie.

Wstecz
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle