Jezus Chrystus - nasza największa pasja 2014

MIEJSCE
IHOP, Kansas City, USA

CZAS
1-8.11.2014:
 • 01.11.2014 - Wylot z Polski do USA oraz zakwaterowanie
 • 08.11.2014 - Wylot z USA do Polski
 • 08.11.2014 - Dzień przylotu do Polski (z/w na różnicę stref)

KOSZT PROGRAMU
 • 660,00 PLN przy rejestracji do dnia 15.09.2014 i wpłacie zaliczki 300 PLN
 • 750 PLN przy rejestracji po 15.09.2014 i wpłacie zaliczki 300 PLN

Pozostałą część kwoty prosimy wpłacić na powyższe konto do dnia 10.09.2014.

ZASTRZEŻENIE
W przypadku zbyt małej ilości uczestników (min. 10), organizaorzy zastrzegają sobie prawo odwołania wyjazdu. 
W takim przypadku wpłacone przez uczestników kwoty zostaną w całości zwrócone.

ZALICZKA
Bezzwrotną zaliczki w wysokości 300 PLN prosimy wpłacić do 7 dni po dokonanie elektronicznej rejestracji. Po 7 dniach od rejestracji w przypadku braku zaliczki, rezerwacja będzie anulowana.

Konto:
49 10600076 0000320001317665
Fundacja "24/7"
ul. Piekarska 16
54-067 Wrocław

z dopiskiem: "PFJ 2014".


Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęcamy do sprawnego podjęcia decyzji w kwestii uczestnictwa w obozie.


O PROGRAMIE

Oferowany program w języku polskim jest przeznaczony przede wszystkim dla tych, którzy chcą w swoim życiu poznać bardziej serce Jezusa względem Jego Kościoła, który ma się stać "domem modlitwy za wszystkie narody" (Mk. 11:17). Program ten jest skierowany również do tych, którzy chcieliby zaangażować się w posługę modlitewną w swoich miastach, oraz do tych, którzy pragną doświadczyć duchowego przełomu.

Zapraszamy serdecznie do Kansas City.


CO MÓWIĄ INNI?
“Wielkie Żniwo Misyjne musi być wsparte ciągłą modlitwą i postem. Tego rodzaju służby Modlitwy i Uwielbienia jak ta prowadzona przez Mike’a Bickle w Kansas City są istotne dla wypełnienia Wielkiego Nakazu Misyjnego” — Loren Cunningham, Założyciel Młodzieży z Misją (YWAM).

Jestem pod wielkim wrażeniem modlitwy i poświęcenia które są fundamentem działalności misyjnej, a które to odnajduję w bazie misyjnej prowadzonej przez Mike Bickle w Kansas City. Pragnąłbym aby całe Ciało Chrystusa miało taką gorliwość — Ralph Martin, Lider w Katolickiej Odnowie Charyzmatycznej.

ABC WYJAZDU I NAJWAŻNIEJSZE KROKI
 • Zarejestruj się na Program za pomocą przycisku wyżej
 • Jeżeli nie masz wizy to:
  • załatw wizę (szczegóły niżej) - zajmuje to 7-10 dni (w razie pytań pisz do nas)
  • po otrzymaniu wizy poinformuj nas o tym
 • Jeżeli masz wizę to patrz kolejny punkt
 • W ciągu 7 dni od daty rejestracji wpłać bezzwrotną zaliczkę na program potwierdzającą rezerwację miejsca (zwrot z wyjątkiem sytuacji nie uzyskania wizy i przyczyną podaną w zastrzeżeniach obok).
 • Zarezerwuj i kup biletu lotniczego (możemy pomóc)
 • Wpłać pozostałą część opłaty za program
 • Przyjedź do IHOP w Kansas City

ORGANIZACJA WYJAZDU
Organizatorzy zapewniają:
 • Program wykładowy prowadzony przez nauczycieli z IHOP University
 • Sesje wykładowe tłumaczone na język polski
 • Możliwość otrzymania posługi w pokojach proroczych
 • Możliwość otrzymania posługi modlitwy o uzdrowienie

Każdy z uczestników pokrywa koszty biletów we własnym zakresie, ale a życzenie Fundacja pomaga w zorganizowaniu biletów lotniczych

Po zarejestrowaniu się należy wpłacić zaliczkę w wysokości: 300,00 PLN (bezzwrotna -zwrot z wyjątkiem sytuacji nie uzyskania wizy i przyczyną podaną w zastrzeżeniach obok), płatną w ciągu tygodnia od rejestracji -  po tygodniu nieopłacona rejestracja wygasa.

TEMATY NAUCZAŃ
W trakcie programu chcemy przybliżyć szczególnie tematy:
 • Domy modlitwy i ruch modlitewny na świecie. Nowe oblicze chrześcijaństwa w przededniu powrotu Króla.
 • Proroczy Posłańcy - ewangelia zwiastowana w mocy Ducha Swiętego. Kościół który przygotowuje  drogę Panu.
 • Chwalebna posługa wstawiennicza. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie tak i na ziemi.
 • Pieśń nad pieśniami - miłość oblubieńcza Boga do stworzenia. Zostaliśmy stworzeni do kochania i bycia kochanymi.
 • Czasy ostateczne - zachęta i przynaglenie do życia w świętości. Czy naprawdę zbliża się koniec tego wieku.
 • Kazanie na Górze – bądźcie doskonali jak Ojciec wasz jest doskonały. Droga do pełni - droga dla każdego.
 • Rola Izraela w czasach ostatecznych. Naród wybrany czy porzucony.
 • Dyscyplina życia w duchu - życie w mądrości i odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi.

ORIENTACYJNY PLAN DNIA(może ulec modyfikacjom)
 • 09:00-11:30 - zajęcia z nauczycielami z IHOP-KC
 • 12:00-13:00 - wczesny lunch
 • 13:00-15:00 - odpoczynek - czas wolny
 • 15:00-18:00 - sala modlitwy lub czas wolny
 • 18:00-20:00 - zajęcia z nauczycielami z IHOP-KC oraz posługa

BILETY
Cena przykładowego biletu na trasie Warszawa - Kansas City to na chwilę obecną około 2.500-3.000 PLN w zależności od dostępności i kursu USD.

WIZA AMERYKAŃSKA
Zarejestruj się NAJPIERW na Program aby w czasie składania wniosku wizowego powołać się na uczestnictwo w tej konferencji.

Dotychczas 99% osób jadących na program uzyskało wizę amerykańską.
 • Cały proces opisany jest na stronie Ambasady USA w Polsce. Przeczytaj dokładnie dokument opisujący procedurę uzyskania wizy (wiza nieimigracyjna, turystyczna typu B1).
 • Przygotuj wszystkie dokumenty zgodnie z informacjami na stronie ambasady.
 • Umów się na spotkanie z konsulem, dzwoniąc pod jeden z numerów podanych na stronie Ambasady USA.
 • W wyznaczonym terminie zgłoś się w odpowiedniej placówce na rozmowę z konsulem wraz z kompletem dokumentów i potwierdzeniem zapłaty za wizę.
 • Placówka, do której powinieneś się udać zależy od miejsca zamieszkania.
 • Po uzyskaniu wizy poinformuj nas o tym, wysyłając maila na wskazany adres mailowy, byśmy mogli ten fakt zaznaczyć na Twoim formularzu.

O IHOP
19 września 1999 roku w Kansas City rozpoczęło się spotkanie modlitewne, które trwa do dzisiaj. Od świtu do zmierzchu, i w porze nocnej modlitwa i uwielbienie były kontynuowane dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, przez ponad dziesięć lat.
Sala Modlitwy jest sercem wszystkiego, co dzieje się w Bazie Misyjnej IHOP-KC-u. Biblia mówi, że nieustanna modlitwa jest punktem kluczowym, jeżeli chcemy oglądać pełnię przebudzenia w mieście (Łk 18,1-7). Ofiarujemy Jezusowi nieustającą adorację i wyczekujemy objawienia się sprawiedliwości w każdej dziedzinie życia.

Maria z Betanii uwielbiła Jezusa w niezwykły sposób, wylewając kosztowne perfumy z alabastrowego flakoniku na Jego ciało. Uczniowie skrytykowali ją za to, lecz Jezus zachęcił ją. Naszym pragnieniem jest uwielbianie Jezusa na wzór Marii: wylewając nasze życie przed Nim.

Chcemy, aby IHOP-KC stał się miejscem spotkania i doświadczenia – miejscem osobistej przemiany, świeżego objawienia i studiowania Słowa, miejscem, gdzie serca są uwalniane, a ciała uzdrawiane, miejscem, gdzie wierzący są zjednoczeni i gdzie mogą przyjąć świeże prowadzenie, miejscem, gdzie możemy gromadzić się i wstawiać o przebudzenie.
Co dwie godziny rozpoczyna się nowe spotkanie modlitewne.

Wstawiennictwo jest wspólnym czasem przedstawiania próśb. Mikrofon jest dostępny dla wszystkich chętnych pragnących modlić się o przebudzenie w miastach i narodach. Wykorzystujemy przy tym modlitwy biblijne.

Uwielbienie Słowem rozwija prawdy biblijne (często zawarte w Psalmach), przekształcając frazy biblijne w pieśni i modlitwy.

Uwielbienie prorocze jest ukierunkowane na podążanie za prowadzeniem Ducha Świętego. Jest stosowane głównie podczas nabożeństw wieczornych, włączając często przedłużony czas uwielbienia i posługi osobistej.

Spotkania modlitwy osobistej wprowadzają atmosferę zanurzenia się w Słowie Bożym, poddając serca odświeżeniu w spotkaniu z Panem. Wszystkie formaty prowadzone są przez zespoły uwielbienia złożone z pełnoetatowych muzyków i śpiewaków, którzy przeplatają pieśni modlitwami, co nazywamy tutaj Modelem Harfy i Czaszy (Ap 5:8).

Mieszcząc około 800 osób, Sala Modlitwy jest zaaranżowana w taki sposób, aby miejsca siedzące i stoły mogły być wykorzystane do celów modlitwy, uwielbienia i studium Słowa oraz wstawiennictwa skoncentrowanego na poszczególnych krajach.

Wokół Sali Modlitwy znajdują się mniejsze pokoje, przeznaczone na posługę uzdrowienia, proroctwa i wstawiennictwa ukierunkowanego na poszczególne kraje. Jeżeli to ostatnie może odbywać się bez przeszkód w jakimkolwiek czasie, to aby otrzymać osobistą posługę, należy zarezerwować termin w recepcji IHOP-u. Czerwone linie rozmieszczone na podłodze w prawym przednim rogu Sali Modlitwy wyznaczają miejsca dla osób, które modlą się w szczególny sposób o usunięcie prawa do aborcji w USA.
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle