• O Fundacji 24/7
 • Poświęceni Panu 2019 - Warsztaty
 • Oaza w mieście - Dni otwarte w Domu Modlitwy
 • Wirtualna Alpha absolutnie dla każdego: Czy życie ma jakiś sens?
 • Poświęceni Panu 2020: Przygotujcie drogę Panu
 • Ω10: Oczekując Twego przyjścia w chwale
 • Posługa prorocza - piątek
 • Posługa prorocza - czwartek
 • Dziedzictwo świętych
 • Posługa prorocza
 • Ω9: Oczekując Twego przyjścia w chwale
 • Ω8: Oczekując Twego przyjścia w chwale
 • Ω7: Oczekując Twego przyjścia w chwale
 • Ω6: Oczekując Twego przyjścia w chwale
 • Ω5: Oczekując Twego przyjścia w chwale
 • Ω4: Oczekując Twego przyjścia w chwale
 • Omega3: Oczekując Twego przyjścia w chwale
 • Wstąp tutaj, a ukażę Ci… (Ap 4:1)
 • Omega2: Oczekując Twego przyjścia w chwale
 • Alpha dla każdego: Czy życie ma jakiś sens?
 • Modlitwa o pomyślność w 2020
 • Boże Narodzenie 2019
 • Podziękowanie partnerom
 • Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu
 • Omega1: Oczekując Twego przyjścia w chwale
 • Góra modlitwy
 • Nocna Góra modlitwy
 • Poświęceni Panu 2019: Przygotujcie drogę Panu
 • Jezus - największa pasja mojego życia
 • Wielkanoc 2019
 • Kolacja Sederowa
 • Góra modlitwy: Jezus - największa pasja mojego życia
 • Praktykowanie Bożej Obecności
 • Warsztaty prorokowania
 • Program Partnerski HOPE: Wrocław24
 • Warsztaty kreatywnego uwielbienia "Życie czciciela"
 • Konferencja "Serce Dawida"
 • Góra modlitwy 07.2018
 • Obóz "Poświęceni Panu 2018"
 • Góra modlitwy: "Ora Et Labora"
 • Warsztaty spontanicznego uwielbienia i wstawiennictwa
 • Jubileuszowa Góra modlitwy
 • Góra modlitwy: "Ora Et Labora"
 • Konferencja "Duch Pana Boga nade mną"
 • Spotkanie liderów "Duch Pana Boga nade mną"
 • Góra modlitwy: "Ora Et Labora"
 • Góra modlitwy: "Ora Et Labora"
 • Sylwester 2017/2018: U stóp Jezusa
 • Góra Modlitwy: Oaza w mieście
 • Góra modlitwy: "Oczekujemy Twego przyjścia w chwale"
 • Warsztaty uwielbienia Harp&Bowl
 • Konferencja "Serce Dawida"
 • Konferencja modlitewna "W JEGO Obecności"
 • Góra Modlitwy: Oaza w mieście
 • Obóz "Poświęceni Panu 2017"
 • Góra Modlitwy: Pieśń nad Pieśniami
 • Czuwanie Modlitewne z okazji 50-lecie Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej
 • Góra Modlitwy: Pieśń nad Pieśniami
 • Góra Modlitwy: Pieśń nad Pieśniami
 • Konferencja "Życie czciciela"
 • Góra Modlitwy: Pieśń nad Pieśniami
 • Góra Modlitwy - Post i modlitwa za Polskę
 • Góra Modlitwy: Dzień Słuchania Boga
 • Góra Modlitwy: Oaza w mieście
 • Konferencja "Serce Dawida"
 • Góra Modlitwy na Górze
 • Warsztaty uwielbienia dla wspólnoty Hallelu Jah
 • Obóz "Poświęceni Panu 2016"
 • Konferencja modlitewna "Wstawiennictwo za Izrael"
 • 5-lecie: Wrocław24 w liczbach
 • Modlitewna Linia Telefoniczna
 • Modlitwa za pracujących
 • Góra Modlitwy: Za ofiary handlu ludźmi
 • Sederowy Wieczór Paschalny
 • Czytelnia Wrocław24
 • Warsztaty dla dzieci ze wspólnoty Syjon
 • 40 dni modlitwy o ofiary handlu ludźmi
 • Warsztaty uwielbienia
 • Noc Adoracji i Wstawiennictwa
 • Partner Program for HOPE: Wrocław24
 • Konferencja "Chwalebny Adwent Chrystusa"
 • Rekolekcje Adwentowe w Katedrze
 • Konferencja modlitewna "Proroczy jak Jezus"
 • Kurs Alpha dla młodzieży
 • Obóz letni "Poświęceni Panu 2015"
 • Festyn rodzinny "Dzieci poznajcie Ojca, ojcowie poznajcie Odwiecznego"
 • Czuwanie modlitewne z okazji Święta Pięćdziesiątnicy
 • Sederowy Wieczór Paschalny
 • Konferencja "Dokąd Duch prowadzi Kościół?"
 • Jezus Chrystus - nasza największa pasja 2014
 • Letnia Szkoła Modlitwy 2014
 • Obóz letni "Poświęceni Panu" 2014
 • Konferencja "Powołani do Jedności: Różnorodność w pobożności"
 • Conference "Call to unity: Diversity in Devotion"
 • POŚWIĘCENI 2013: Summer Intensive
 • Obóz letni "Poświęceni Panu" 2013
 • Konferencja "Tak jak w niebie, tak i na ziemi"
 • Konferencja "Rodzinny Czas chwały"
 • Święte Zgromadzenie 2013
 • Onething.po.polsku 2012
 • Konferencja "Powołani do świętości: Jak być człowiekiem według Bożego serca?"
 • Seminarium "Powołani do świętości: Jak być człowiekiem według Bożego serca?"
 • POŚWIĘCENI 2012: Summer Intensive
 • Obóz letni "Poświęceni Panu" 2012
 • Konferencja "Moc Fascynacji Jezusem"
 • Konferencja wyjazdowa "Powołani do Chwały"
 • Seminarium i warsztaty uwielbienia
 • Seminarium i warsztaty uwielbienia
 • Konferencja "Rodziny Bogiem silne"
 • Święte Zgromadzenie 2012
 • Seminarium "Wspólnota"
 • Spotkanie z Paulem Busobozi
 • Onething.po.polsku 2011
 • Poprzez Biblię non-stop
 • Konferencja "Nechaj zstąpi Twój Duch i odnowi oblicze tej ziemi"
 • Seminarium "Ku wolności wyswobodził nas Chrystus"
 • POŚWIĘCENI - Intensywny Program dla Młodzieży i Dorosłych
 • Obóz letni "Poświęceni Panu" 2011
 • Seminarium prorocze - Warszawa
 • Seminarium prorocze - Wrocław
 • Spotkanie wyjazdowe "Modlitwa za miasta 2011"
 • Konferencja "Powołani do chwały: Prorocze uwielbienie i wstawiennictwo"
 • Seminarium "Chwała Małych Początków"
 • Konferencja "Rodziny, które kochają Boga"
 • Conference "Familes wich love God well"
 • Warsztaty uwielbienia Harp & Bowl
 • Spotkanie "Święte zgromadzenie 2011"
 • Onething.po.polsku 2010
 • Konferencja "Powołani do jedności: Chwała Chrystusa"
 • Conference "Call to unity: Glory of Christ"
 • Seminarium "Dom Pana: Domem Modlitwy dla wszystkich narodów"
 • Seminar "House of the Lord: House of prayer for all nations"
 • Konferencja "Pokolenie jednej rzeczy"
 • Seminarium "Duch proroczy: Świadectwo Jezusa dzisiaj"
 • Obóz letni "Poświęceni Panu"
 • Spotkanie "Modlitwa za miasta 2010"
 • Konferencja "Powołani do nadziei: Serce pełne adoracji"
 • Conference "The call for hope: Heart full of adoration"
 • Spotkanie "Święte zgromadzenie 2010"
 • Onething.po.polsku 2009
 • Konferencja "Apostolska i prorocza misja Kościoła u końca wieku"
 • Konferencja "Apostolska i prorocza misja Kościoła u końca wieku"
 • Conference "Apostolic & prophetic mission at the end of age"
 • Konferencja "Powołani do nadziei: Prorocze spojrzenie w przyszłość"
 • Conference "The hope of our calling: A prophetic insight into the future"
 • Obóz letni "Żar miłości do Jezusa"
 • Konferencja "Serce Dawida"
 • Onething.po.polsku 2008
 • Konferencja "Na twoich murach postawiłem stróżów"
 • Onething.po.polsku 2007